Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Hoạt động HĐND huyện
Thứ năm, 11/10/2018 | 14:46:09 GMT+7
Đoàn giám sát HĐND huyện: Giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 10/10, Đoàn giám sát HĐND huyện do bà Nguyễn Thị Kim Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện về tình hình tổ chức và hoạt động từ đầu năm 2017 đến nay.

Trung tâm VH – TT – TT huyện là đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo Nghị định 43 ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; và Nghị định 16 ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Về thực trạng tổ chức bộ máy, tổng số nhân sự hiện có là 24 người, trong đó biên chế công chức kiêm nhiệm 01 người, biên chế viên chức 09 người, hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước 01 người, hợp đồng đơn vị tự thỏa thuận 13 người. Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, Trung tâm VH – TT – TT huyện đã thực hiện chế độ tự chủ chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng góp được giao đúng theo ngạch, bậc lương. Tuy nhiên việc thực hiện tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị còn gặp nhiều khó khăn. Do bộ phận Thư viện không thể tạo ra doanh thu nhưng cần 02 biên chế chuyên môn quản lý, 01 hợp đồng tạp vụ, 01 hợp đồng bảo vệ. Nhà truyền  thống cần 01 biên chế quản lý và cũng không tạo ra doanh thu. Hiện tại nguồn thu các hoạt động dịch vụ tại Trung tâm văn hóa và Sân vận động sử dụng để chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng góp cho 06 hợp đồng; và chất xử lý nước cho hồ bơi, một số vật tự thay thế cho hồ bơi nhưng cũng không đảm bảo. Vì vậy đơn vị luôn xây dựng chế độ chi ở mức độ chi ở mức thấp nhất, không tiết kiệm được để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Tại đây, thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo ngành văn hóa – thông tin đã thảo luận để làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của ngành, cũng như một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị trong thời giam tới.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại buổi giám sát Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của Trung tâm VH – TT – TT huyện đạt được trong công tác tổ chức và hoạt động thời gian qua. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoạt động hơn nữa, bà cũng yêu cầu đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong đời sống hàng ngày; bảo quản, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, có kế hoạch sửa chữa kịp thời các công trình, hạng mục bị xuống cấp; mạnh dạn tham mưu cấp trên đầu tư những hạng mục có khả năng thu hút đông đảo người dân tham gia; tăng cường công tác phối họp với các ngành trong tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT; đồng thời có kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tăng nguồn thu, từ đó tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát HĐND huyện Phú Giáo do bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Chủ tịch HĐND huyện làmTrưởng đoàn đã tiến hành giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Giáo là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Về thực trạng tổ chức bộ máy, tổng số cán bộ, viên chức, người lao động hiện có là 26 người. Thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, lộ trình tinh giản biên chế, trong những năm qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã tinh giản được 4 nhân viên hợp đồng. Biên chế, bộ máy cơ quan thực hiện theo hướng gọn, nhẹ, mỗi người đảm đương được nhiều nhiệm vụ và từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Trong những năm qua, Ban Quản lý đầu tư xây dựng được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án và nguồn thu từ chi phí quản lý dự án đảm bảo cho nhu cầu hoạt động của đơn vị theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị.

Tại đây, thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã thảo luận để làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của ngành, cũng như một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị trong thời giam tới.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đạt được trong công tác tổ chức và hoạt động thời gian qua. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoạt động hơn nữa, bà yêu cầu đơn vị cần tham mưu UBND huyện đẩy nhanh kế hoạch đầu tư công; tham mưu UBND huyện làm tốt công tác lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để đảm bảo chất lượng các công trình; cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị được thụ hưởng từ khâu thiết kế ban đầu đến khi nghiệm thu nhằm đảo bảm các công trình, hạng mục được xây dựng phù hợp với ngành đặc thù. Bên cạnh đó, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, viên chức chưa đạt chuẩn về trình độ nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thanh Minh


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng truy cập 1152