Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc UBND huyện
Thứ hai, 01/10/2018 | 06:51:41 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 01/10/2018:

Sáng:

1-    7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.

2- 8g00: Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thông qua các nội dung:

+ Báo cáo tình hình KTXH, QPAN từ ngày 11/09/2018 đến ngày 28/09/2018 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).

+ Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và hồ sơ cải tạo mặt bằng (phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

+ Kế hoạch trang trí tết 2019 (phòng VHTT, TT VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời: Trưởng phòng TNMT Trần Văn Sơn (nội dung 2); Trưởng phòng VHTT Phạm Văn Nghĩa,  GĐ TT VHTT Ngô Thế Huy (nội dung 3). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

  - 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự công bố dự thảo Kết luận kiểm tra đối với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo. Mời: Trưởng phòng TNMT cùng dự. Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường – Tầng 9, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ ba 02/10/2018:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22, khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng), (Theo Thông báo số 343-TB/HU ngày 27/09/2018 của BTV Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

2- 7g30: Ủy quyền Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Liên trực tiếp Công dân. Mời: Lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

Thứ tư 03/10/2018:

Sáng:

1- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng BTHT&TĐC huyện (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và Thư mời thành phần dự họp). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp nghe Liên đoàn Lao động thông qua Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với Đại diện công nhân lao động và cán bộ Công đoàn huyện năm 2018 (Liên đoàn Lao động huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - Khối Vận huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Mời: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định 117/QĐ-UBND ngày 06/07/2018 của Chủ tịch UBND huyện. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS  huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt tiếp và làm việc với Đoàn của UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đi khảo sát mô hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện. Mời: Thủ trưởng các ngành: TNMT, Nội vụ, LĐTB&XH, Kinh tế, QLĐT, TCKH, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, Bưu điện huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Lê Văn Hùng, Võ Việt Thường, Nguyễn Xuân Trường, Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ năm 04/10/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì đối thoại với người bị cưỡng chế (phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” Khối cơ quan nhà nước huyện năm 2018. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

4- 7g30: Trưởng Ban tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Chánh Thanh tra huyện Phạm Hồng Hoa. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

Thứ sáu 05/10/2018:

Sáng:

1- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì làm việc với Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa và Doanh nghiệp tư nhân Trung Kiên về đầu tư xây dựng chợ Phước Hòa (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, TNMT, TCKH; Lãnh đạo Công ty CPCS Phước Hòa và Lãnh đạo Doanh nghiệp Tư nhân Trung Kiên (Do phòng Kinh tế mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND  huyện.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018 của ngành văn hóa thông tin huyện (phòng VHTT chuẩn bị nội dung). Mời: Thủ trưởng các ngành: VHTT, Trung tâm VHTT-TT huyện; Lãnh đạo UBND, cán bộ VHTT, cán bộ phụ trách công tác gia đình, trẻ em các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

        * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 06/10/2018 - 07/10/2018)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện:  Nguyễn Văn Nhơn- PCVP.

            - CBCC: Nguyễn Toàn Quốc, Bùi Thị Hồng

                                  Thông báo này thay thư mời họp

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc Ánh


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng truy cập 186108