Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Hoạt động Huyện ủy
Thứ sáu, 10/08/2018 | 10:45:19 GMT+7
Phú Giáo: Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII
Tập tin đính kèm:

Ngày 8-8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Giáo vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, Ban chấp hành TW Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và một số xã trong huyện có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa tham gia học tập Nghị quyết này ở cơ sở.  

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, một số xã trong huyện đại biểu đã được nghe ông Trịnh Văn Tám, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Phú Giáo, báo cáo viên của Huyện ủy giới thiệu, trình bày một số nội dung cơ bản các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Được biết, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Giáo sẽ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, Ban chấp hành TW Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và một số xã trong huyện có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa tham gia học tập Nghị quyết này ở cơ sở được chia làm 03 đợt, mỗi đợt 01 ngày, diễn ra từ ngày 08/8 đến 10/8. Sau khi học tập, các học viên sẽ viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của mỗi cá nhân về những quan điểm đổi mới, mục tiêu, giải pháp nêu trong các Nghị quyết; liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện Nghị quyết.

Qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã trong huyện nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về công tác cán bộ; chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội. Từ đó nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về một số vấn đề về công tác cán bộ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

HẢI SÂM

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập36
Tổng truy cập 186130