Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc Huyện ủy
Thứ bảy, 04/08/2018 | 09:15:39 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Tuần lễ từ 06/8 đến 11/8/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai (ngày 06/8):

Sáng 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy,  HĐND - UBND Huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự tiếp và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương (có chương trình riêng).

* Cùng dự: + Đ/c Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện;

 + Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy;

 + Đ/c Lê Ngọc Hiền, HUV - Trưởng Phòng Nội vụ Huyện;

 + Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Chuyên đề “Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú” (Theo Công văn 1762-CV/HU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

* Cùng dự: Đại diện Thường trực UBND Huyện.

                                         Địa điểm: Hội trường Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy

                                      (Tầng 18, tháp B - Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh)

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1454-QĐ/HU, ngày 22/6/2018 của BTV Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới” đối với Đảng ủy xã Tân Hiệp.

* Mời dự: Các đ/c thành viên của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 1454-QĐ/HU, ngày 22/6/2018 của BTV Huyện ủy.

                                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.

Chiều 13 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp nghe các ngành Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học 2018 - 2019.

* Mời dự: + Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - Phó CT.UBND Huyện;

                 + Lãnh đạo: Phòng GD - ĐT; Hiệu trưởng các trường: THPT Phước Vĩnh, THPT Nguyễn Huệ, THPT Tây Sơn, THPT Phước Hòa và Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Huyện;

         + Đại diện Lãnh đạo VPHU và VP.HĐND - UBND Huyện.

(Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thắm, cán bộ Văn phòng Huyện ủy cùng dự)

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1454-QĐ/HU, ngày 22/6/2018 của BTV Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới” đối với Chi ủy Chi bộ VHTT - ĐTT.

* Mời dự: Các đ/c thành viên của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 1454-QĐ/HU, ngày 22/6/2018 của BTV Huyện ủy.

                                                  Địa điểm: Phòng họp VHTT - ĐTT Huyện.

15 giờ 00’: TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội Nông dân Huyện.

                                                 Địa điểm: Văn phòng Hội Nông dân Huyện.

Thứ ba (ngày 07/8):

Sáng 07 giờ 30’:  

- Thường trực Huyện ủy trực tiếp dân định kỳ.

- TTHU chủ trì Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2018 cho cán bộ chủ chốt của Huyện và cơ sở (theo Thông báo số 319- TB/HU, ngày 01/8/2017 của BTV Huyện ủy).

                                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Mời dự: + Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện;

+ Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện;

+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND Huyện;

+ Đ/c Nguyễn Thị Kiều Hương, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;

+ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thắm, Cán bộ Văn phòng Huyện ủy.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Tối 19 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự buổi công diễn và bế mạc Hội thi Cải lương “Hương lúa vàng” huyện Phú Giáo lần thứ IX năm 2018.

                                                   Địa điểm: Trung tâm VH - TT - TT Huyện.

Thứ tư (ngày 08/8):

Sáng 07 giờ 30’:

- TTHU chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sơ kết 05 năm việc triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 320 -TB/HU, ngày 03/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

- Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Huyện (mỗi cơ quan, đơn vị cử 30% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự học - đợt 1).

                                                   Địa điểm: Trung tâm VH - TT - TT Huyện.

Chiều 13 giờ 30’:  Thường trực Huyện ủy chủ trì họp triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/02/2018 và Quyết định số 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 321-TB/HU, ngày 03/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 09/8):

Sáng 07 giờ 30’: Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Huyện (mỗi cơ quan, đơn vị cử 30% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự học - đợt 2).

                                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

08 giờ 00’:  Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng tháng 8/2018.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại xã Tân Hiệp.

                                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự khai mạc Hội thi các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018 do Huyện đoàn tổ chức.

                                                  Địa điểm: Trung tâm VH - TT - TT Huyện..

Thứ sáu (ngày 10/8):

Sáng 07 giờ 30': Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Huyện (mỗi cơ quan, đơn vị cử 30% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự học - đợt 3).

                                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Thứ bảy (ngày 11/8):

Tối 19 giờ 00’: TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện dự buổi công diễn các tiết mục xuất sắc Hội thi các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018 do Huyện đoàn tổ chức.

                                                       Địa điểm: Nhà Truyền thống Huyện.

                                                       Lịch làm việc này thay thư mời họp.

.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

                 (đã ký và đóng dấu)

Vũ Hải Lý


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập24
Tổng truy cập 186116