Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc UBND huyện
Thứ bảy, 04/08/2018 | 09:11:53 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 06/08/2018:

Sáng:

1- 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.

2-7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự làm việc với Lãnh đạo tỉnh (có chương trình riêng). Mời: Trưởng phòng Nội vụ Lê Ngọc Hiền cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị trực tuyến Chuyên đề “Xây dựng Bộ máy Công quyền ưu tú” (Theo Công văn 1762-CV/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Hội trường Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng 18, tháp B - Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh).

4- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị trực tuyến của Chính Phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Mời: lãnh đạo các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, UBMTTQVN huyện, Đoàn thanh niên huyện, Hội LHPN huyện, phòng LĐTB&XH, phòng GD&ĐT huyện, Công an huyện và Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Viettel huyện (số 358, đường ĐT741, kp5, thị trấn Phước Vĩnh).

Chiều:

1- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp nghe các ngành báo cáo tình hình chuẩn bị năm học 2018-2019. Mời: Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT: Phước Vĩnh, Nguyễn Huệ, Tây Sơn, Phước Hòa và Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba 07/08/2018:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2018 cho cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở (Theo Thông báo số 319-TB/HU ngày 01/08/2018 của BTV Huyện ủy). Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

2- 7g30: Đại biểu HĐND huyện Trần Hồng Dung, Lê Thị Hương trực tiếp Công dân. Mời: Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Liên, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

3- 7g30: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Tư pháp dự Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” lần thứ II năm 2018 do Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT-TT huyện.

4- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự buổi giám sát của Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mời: Lãnh đạo phòng LĐTB&XH huyện cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh (tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế dự họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nội dung: triển khai “lập dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2025 định hướng đến năm 2030”. Mời: Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Tam Lập cùng dự. Địa điểm: Hội trường Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương (số 812, Đại lộ Bình Dương,  phường Hiệp Thành, Tp TDM).

6- 7g30: Hội nghị cập nhật kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện. Mời: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 14g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo lần III, nhiệm kỳ 2018-2023. Mời: lãnh đạo phòng LĐTB&XH, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 13g30: Ủy quyền Lãnh đạo phòng TNMT đến làm bản tự khai và tham gia phiên hòa giải vụ án dân sự “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy GCN QSDĐ” theo Thư mời số 414/TA-DS, 415/TA-DS, 416/TA-DS ngày 26/7/2018 của TAND huyện. Địa điểm: Phòng số 8, Trụ sở Tòa án nhân dân huyện.

Thứ tư 08/08/2018:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 và sơ kết 05 năm việc triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI (Theo Thông báo số 320 -TB/HU, ngày 03/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị tập huấn Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng (phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

3- 7g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ phát động chiến dịch truyền thông về Bảo vệ chăm sóc trẻ em - phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em huyện Phú Giáo năm 2018. Địa điểm: Trung tâm VHTT-TT huyện.

4- 7g30: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Huyện (mỗi cơ quan, đơn vị cử 30% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự học - đợt 1). Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT-TT huyện.

Chiều:

  - 13g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/02/2018 và Quyết định số 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy phê quyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII (Theo Thông báo số 321-TB/HU, ngày 03/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy). Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Thứ năm 09/08/2018:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt làm việc với lãnh đạo phòng TNMT về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018 (phòng TNMT chuẩn bị báo cáo). Mời: Trưởng phòng, các phó Trưởng phòng TNMT, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ. Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ phòng Tư pháp sang phòng Văn hóa thông tin huyện. Mời: Trưởng phòng Tư pháp, VHTT, Nội vụ. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường C - UBND huyện.

3- 7g30: Phó Chánh Thanh tra huyện Phạm Hồng Hoa trực tiếp Công dân, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

4- 7g30: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Huyện (mỗi cơ quan, đơn vị cử 30% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự học - đợt 2). Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

5- 9g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng TNMT dự định giá tài sản tranh chấp vụ án dân sự (theo Giấy mời ngày 20/7/2018 của TAND huyện).

Chiều:

    - 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Ban Chỉ đạo 896 về thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư (công an huyện chuẩn bị nội dung và thành phần dự). Mời: thành viên BCĐ 896. Chánh văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ sáu 10/08/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp UBND huyện phiên thứ 38 thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dọc 2 bên Suối Vàm Vá (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND huyện, Ủy viên UBND, Thủ trưởng các ngành: Thanh tra huyện, Xí nghiệp CTCC, Điện lực Phú Giáo, Trung tâmViễn thông huyện, Nhà máy nước Phước Vĩnh; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa và thị trấn Phước Vĩnh. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Lê Văn Hùng, Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành giáo dục tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Hội trường A - UBND TP Thủ Dầu Một.

3- 7g30: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Huyện (mỗi cơ quan, đơn vị cử 30% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự học - đợt 3). Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

4- 7g30: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác chuẩn bị diễn tập tại thị trấn Phước Vĩnh, xã Vĩnh Hòa, xã Tân Hiệp (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Địa điểm: Hội trường A-Ban CHQS huyện.

        * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 11/08/2018 - 12/08/2018)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

            - CBCC: Nguyễn Xuân Trường, Đặng Văn Tuấn

                                  Thông báo này thay thư mời họp

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc ÁnhTin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng truy cập 186195