Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc Huyện ủy
Thứ sáu, 06/07/2018 | 19:21:23 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Tuần lễ từ 09/7 đến 13/7/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai (ngày 09/7):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU nghe thông qua các nội dung:

1. Báo cáo công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh ủy (làm việc vào ngày 20/7/2018)(VPHU và VP.HĐND - UBND Huyện chuẩn bị nội dung);

2. Báo cáo công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 735 của Tỉnh ủy về việc kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ năm 2018 đối với huyện Phú Giáo (BTC Huyện ủy và VPHU chuẩn bị nội dung);

3. Báo cáo công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát theo Quyết định 706 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với huyện Phú Giáo (BTC Huyện ủy và VPHU chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Lãnh đạo UBND Huyện (nội dung 01);

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, CVP HĐND - UBND Huyện (nội dung 01);

+ Đ/c Nguyễn Bảo Lộc, PCVP HĐND - UBND Huyện (nội dung 01);

+ Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy (nội dung 02, 03);

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy (nội dung 01, 02, 03).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ xã An Linh.

                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã An Linh.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự lễ khai mạc các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018) do Liên đoàn Lao động Huyện tổ chức.

                              Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT Huyện.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị triển khai Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018 - 2020 (theo Thông báo số 527-TB/BTCTU, ngày 04/7/2018 của BTC Tỉnh ủy).

* Thành phần cùng dự:

+ Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

+ Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động Huyện;

+ Đại diện lãnh đạo Huyện đoàn.

                                 Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy

                            (Tầng 18 - Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ ba (ngày 10/7):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện dự Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy tại Đảng bộ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Theo Công văn số 1697-CV/TU, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

* Thành phần dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, Chánh Văn phòng HĐND - UBND Huyện;

+ Đ/c Lê Ngọc Hiền, HUV - Trưởng Phòng Nội vụ Huyện;

+ Các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn.

                                     Địa điểm: Hội trường UBND TP.TDM.

Chiều 13 giờ 30’: TTHU ủy quyền đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự Hội nghị giao ban công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn Tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 (theo Công văn số 1150-CV/BTGTU, ngày 04/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

                                 Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh.

Thứ tư (ngày 11/7):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự kỳ họp thứ 7 - HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (03 ngày, từ ngày 11 - 13/7/2018).

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì làm việc với Cấp ủy Chi bộ công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG.

* Mời dự: + Lãnh đạo UBKT Huyện ủy.

                         Địa điểm: Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG.

- TTHU ủy quyền đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018.

                               Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Sang.

- TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thị Hồng Thắm, HUV - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ xã An Long.

                                  Địa điểm: Hội trường UBND xã An Long.

Thứ năm (ngày 12/7):

Sáng 07 giờ 30’:

- TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018) và Hội nghị tuyên dương, khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu năm 2018 do Liên đoàn Lao động Huyện tổ chức.

                                 Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận Huyện.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Huyện dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ xã Tân Long.

                            Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hóa xã Tân Long.

Thứ sáu (ngày 13/7):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thanh niên xung phong và Hội nghị sơ kết hoạt động và phong trào Thanh niên xung phong 6 tháng đầu năm 2018.

                                 Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận Huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng tháng 7/2018.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.


T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

                   (đã ký và đóng dấu)

Vũ Hải Lý


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng truy cập 175345