Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc UBND huyện
Chủ nhật, 13/05/2018 | 09:26:09 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/5/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 14/5/2018:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị BCH Đảng bộ Huyện lần thứ 20 khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác cán bộ (Theo Thông báo số: 288-TB/HU, ngày 09/05/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy). Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 9g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) (theo Thông báo số 289-TB/HU, ngày 09/05/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

3- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 5 chủ trì Đoàn Kiểm tra liên ngành theo Quyết định 55/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở đưa vào hoạt động trước khi có Luật PCCC năm 2001 trên địa bàn huyện (cả ngày, có Kế hoạch riêng).

Chiều:

1- 14g00: Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự cùng Đoàn Giám sát của Ban KTXH – HĐND huyện giám sát, khảo sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách (Có Chương trình riêng). Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Xã An Bình.

Thứ ba 15/5/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh dự họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Mời: Trưởng ban, Phó Trưởng ban KTXH, Pháp chế HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì Đoàn Kiểm tra liên ngành theo Quyết định 55/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND huyện đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở đưa vào hoạt động trước khi có Luật PCCC năm 2001 trên địa bàn huyện (Có Kế hoạch riêng).

4- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2018 do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương.

5- 7g30: Ủy quyền Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Liên trực tiếp Công dân. Mời: Lãnh đạo: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Lãnh đạo Hội Nông dân huyện. Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng làm việc với UBND thị trấn Phước Vĩnh về công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh (UBND thị trấn Phước Vĩnh chuẩn bị báo cáo). Mời: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Thủ trưởng các ngành: QLĐT, Công an huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Ban Quản lý chợ Phước Vĩnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an thị trấn Phước Vĩnh, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thị trấn, Trưởng các khu phố trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh (do UBND thị trấn Phước Vĩnh mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

2- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự cùng Đoàn Giám sát của Ban KTXH – HĐND huyện giám sát, khảo sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách (Có Chương trình riêng). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn, Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Xã Tam Lập.

3- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung đi kiểm tra, khảo sát việc sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện (phòng giáo dục chuẩn bị lý trình và hồ sơ). Mời: Lãnh đạo các ngành: GD&ĐT, TCKH, Ban QLDA ĐTXD. Chuyên viên Lê Văn Hùng cùng đi. Địa điểm: Tập trung tại UBND huyện.

Thứ tư 16/5/2018:

Sáng:

1- 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến huyện sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (theo Công văn số 469-CV/HU, ngày 11/05/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy). Chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện (Hội trường B - UBND huyện).

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự cùng Đoàn Giám sát của Ban KTXH – HĐND huyện giám sát, khảo sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách (Có Chương trình riêng). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn, Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự khai mạc Hội thao Quân sự - Quốc phòng lực lượng vũ trang huyện năm 2018. Địa điểm: Sân bóng Ban CHQS Huyện.

4- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch và phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp Sở Tài chính, nội dung: họp về việc xem xét đề nghị chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản, thu hồi đất của trường Mầm non Hoa Mi tại ấp Bàu Trư, xã An Bình; giao đất cho ông Trương Thành Đạt và bà Trương Thị Phướng quản lý sử dung. Địa điểm: Phòng họp 2 – Sở Tài chính (Tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5- 7g30: Hội nghị triển khai Luật trẻ em năm 2016 (phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Mời: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Địa điểm: Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung làm việc Ban Giám hiệu trường Đại học Bình Dương về đào tạo chương trình thạc sỹ quản lý kinh tế (Trung tâm GDNN-GDTX chuẩn bị nội dung và mời Ban Giám hiệu trường Đại học Thủ Dầu Một). Mời: Lãnh đạo các ngành: Nội vụ, GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ năm 17/5/2018:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021 (Theo Thông báo số 290-TB/HU ngày 09/05/2018 của Huyện ủy). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự cùng Đoàn Giám sát theo Quyết định 38/QĐ-HĐND ngày 19/4/2018 của Ban Pháp chế - HĐND huyện giám sát xã Tân Hiệp trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực. Mời Thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định 38/QĐ-HĐND ngày 19/4/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện. Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.

3-  7g30: Ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế chủ trì Hội thảo về “nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa”. Địa điểm: Hội trường Lầu 1, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

4- 7g30: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nguyễn Thế Minh dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với căn cứ hậu cần kỹ thuật tỉnh (kho A). Địa điểm: Căn cứ hậu cần kỹ thuật tỉnh (kho A).

5- 7g30: Phó Chánh Thanh tra huyện Phạm Hồng Hoa trực tiếp Công dân huyện. Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

Chiều:

1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 15g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự cùng thường trực Huyện ủy nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh Thiếu Nhi huyện Phú Giáo, thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động hè năm 2018 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ sáu 18/5/2018:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 05/2018 (theo Công văn số 468-CV/HU ngày 11/05/2018 của BTV Huyện ủy. Chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện (Hội trường B – UBND huyện).

2- 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Lễ giới thiệu Hội đồng thành viên mới Công ty TNHH Trung Hậu. Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH Trung Hậu - Ấp Đồng Tâm - xã Tam Lập.

3- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ xã Tân Long và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tac dân vận trong tình hình mới. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

4- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự cùng Đoàn Giám sát theo Quyết định 38/QĐ-HĐND ngày 19/4/2018 của Ban Pháp chế - HĐND huyện giám sát Trung tâm Phát triển quỹ đất trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực. Mời Thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định 38/QĐ-HĐND ngày 19/4/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện. Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm PTQĐ huyện.

5- 7g30: Phó Chủ tịch UBND Trần Hồng Dung dự Lễ Phát động “Tết trồng cây 19/5 đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2018). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Trưởng Tiểu học, THCS Tam Lập.

6- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng VHTT huyện dự Lễ Bế mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ V-2018. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.

7- 7g30: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế, LĐTBXH huyện dự Lễ ra quân khai thác mủ bàn tay vàng khai thác mủ cao su lần thứ XXII năm 2018 do Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tổ chức. Địa điểm: Lô I15, Đội 3 Nông trường cao su Nhà Nai - Ấp 1, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên.

Chiều:

1- 13g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự cùng Đoàn Giám sát theo Quyết định 38/QĐ-HĐND ngày 19/4/2018 của Ban Pháp chế - HĐND huyện giám sát Trung tâm Y tế huyện trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực. Mời Thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định 38/QĐ-HĐND ngày 19/4/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện. Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

2-  15g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ bế mạc Hội thao quân sự - quốc phòng lực lượng vũ trang huyện Phú Giáo năm 2018. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

Thứ bảy 19/05/2018:

Sáng:

  - 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Nội vụ dự Đại hội Đại biểu Bầu cử nhiệm kỳ III (năm 2018-2023) của Ban Trị sự Chi hội Hưng Giáo Tự tỉnh hội Bình Dương. Địa điểm: Hội quán Hưng Giáo Tự (số 75E, ấp Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa).

        * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 19/5/2018 - 20/5/2018)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - PCVP.

            - CBCC: Lê Văn Hùng, Nguyễn Toàn Quốc.

                                  Thông báo này thay thư mời họp

                                                                        

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc Ánh


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng truy cập 187996