Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc Huyện ủy
Thứ sáu, 11/05/2018 | 16:18:07 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Tuần lễ từ 14/5 đến 19/5/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai (ngày 14/5):

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ Huyện lần thứ 20 khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác cán bộ (Theo Thông báo số 288-TB/HU, ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy).

                                                     Địa điểm: Hội trường A - UBND Huyện.

09 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy chỉ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) (theo Thông báo số 289-TB/HU, ngày 09/5/2018 và Thông báo số 291-TB/HU, ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy).

                                                     Địa điểm: Hội trường A - UBND Huyện.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng Ban KT - XH HĐND Huyện - Trưởng đoàn giám sát  chủ trì giám sát, khảo sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách (Có chương trình riêng).

                                                                   Địa điểm: Xã An Bình.

Thứ ba (ngày 15/5):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện (HĐND Huyện chuẩn bị nội dung - có chương trình riêng).

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

08 giờ 00’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ bế mạc giải bóng đá mini nam CNVCLĐ huyện Phú Giáo lần thứ XI.

                                                          Địa điểm: Sân vận động Huyện.

- TTHU ủy quyền đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2018.

                                        Địa điểm: Hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương.

                            (74 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.TDM, Bình Dương).

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm việc với Thường trực Hội Nông dân Huyện về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân Huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Mời dự: + Thường trực Hội Nông dân Huyện;

+ Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

14 giờ 00’: Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng Ban KT - XH HĐND Huyện - Trưởng đoàn giám sát  chủ trì giám sát, khảo sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách (Có chương trình riêng).

                                                                  Địa điểm: Xã Tam Lập.

Thứ tư (ngày 16/5):

Sáng 07 giờ 00’: TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Khai mạc “Giải cầu lông nữ” do Tổ công tác cán bộ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện tổ chức.

                                                     Địa điểm: Sân cầu lông Phước Thịnh.

07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ báo công tại nhà bia tưởng niệm chiến thắng Phước Thành và tham quan di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh Cầu Gãy Sông Bé huyện Phú Giáo năm 2018.

                         Địa điểm: Nhà bia tưởng niệm chiến thắng Phước Thành - xã Vĩnh Hòa.

- TTHU ủy quyền đ/c Trần Hồng Dung, HUV - Phó Chủ tịch UBND Huyện dự khai mạc Hội thao Quân sự - Quốc phòng năm 2018.

                                                     Địa điểm: Sân bóng Ban CHQS Huyện.

08 giờ 00’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Theo Công văn số 1577-CV/TU, ngày 10/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương).

                                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- TTHU ủy quyền đ/c Trịnh Văn Tám chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (theo Công văn số 469-CV/HU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy).

                                                     Địa điểm: Hội trường B - UBND Huyện.

- Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Trưởng Ban KT - XH HĐND Huyện - Trưởng đoàn giám sát chủ trì giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách (Có chương trình riêng).

                             Địa điểm: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách - xã hội Huyện.

09 giờ 00’: TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân dự Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác” huyện Phú Giáo, giai đoạn 2016 - 2018 và Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2021.

                                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã An Long.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ xã An Linh và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

                                                 Địa điểm: Hội trường A - UBND xã An Linh.

Thứ năm (ngày 17/5):

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2021 (Theo Thông báo số 290-TB/HU, ngày 09/5/2018 của BTV Huyện ủy).

                                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 15 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy nghe thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Mời dự: Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 18/5):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5/2018 (Theo Công văn số 1065-CV/BTGTU, ngày 09/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

                                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- TTHU ủy quyền đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5/2018 ((Theo Công văn số 468-CV/HU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy).

                                                     Địa điểm: Hội trường B - UBND Huyện.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X.

                                     Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Huyện dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ xã Tân Long và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

                                                  Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự Lễ ra quân khai thác mủ. Hội thi “Bàn tay vàng khai thác mủ cao su” lần thứ XXII năm 2018.

                                         Địa điểm: Lô I15, Đội 3 Nông trường Cao su Nhà Nai

                                      (ấp 1, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương).

- TTHU ủy quyền lãnh đạo UBND Huyện dự Lễ phát động Tết trồng cây năm 2018 do Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức.

                                      Địa điểm: Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Tam Lập.

Chiều 15 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ bế mạc Hội thao Quân sự - Quốc phòng năm 2018.

                                                    Địa điểm: Hội trường Ban CHQS Huyện.

Thứ bảy (ngày 19/5):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại biểu và bầu cử Ban trị sự Chi hội Hưng Giáo Tự nhiệm kỳ III (2018 - 2023).

                          Địa điểm: Hội quán Hưng Giáo Tự (số 75E ấp Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa).

                                             Lịch làm việc này thay thư mời họp.

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                   (đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Kiều Hương


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 188042