Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc UBND huyện
Thứ bảy, 05/05/2018 | 14:36:29 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/5/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 07/5/2018:

Sáng:

1- 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.

2- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện  Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự cùng Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 1358-QĐ/HU ngày 22/3/2018 của BTV Huyện ủy kiểm tra tại phòng Kinh tế. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba 08/5/2018:

Sáng:

1- 7g30: Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Đại biểu HĐND tỉnh - Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Chánh trực tiếp Công dân. Mời: Trưởng phòng TNMT Trần Văn Sơn, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Nguyễn Hữu Liêm, Lãnh đạo Hội Nông dân huyện. Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng làm việc với các ngành về công tác chuẩn bị phục vụ tham quan căn cứ hậu cần kỹ thuật – khu vực phòng thủ tỉnh trong Hội nghị Sơ kết công tác hậu cần 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị (khóa X) do Tổng cục hậu cần tổ chức (Theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/04/2018 của UBND tỉnh). Mời Thủ trưởng: Công an huyện, Ban CHQS huyện, QLĐT, VHTT, Xí nghiệp CTCC, Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa đểm: Hội trường B-UBND huyện.

3- 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất về công tác giải tỏa đền bù các công trình xây dựng cơ bản năm 2018 (TT PTQĐ chuẩn bị nội dung). Mời: Thủ trưởng các ngành: TT PTQĐ, TNMT, TCKH, Ban QLDA ĐTXD, Chi nhánh VPĐKDĐ huyện. Phó chánh văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

4- 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nội dung: thẩm định hồ sơ báo cáo lập dự án “Ứng phó với hạn hán, khô hạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Địa điểm: Phòng họp A- Sở NN&PTNT (tầng 3, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh).

Thứ tư 09/5/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự cùng Thường trực Huyện ủy nghe thông qua: Báo cáo kết quả rà soát quy hoạch cán bộ; Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ,TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 8g00:Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quí I/2018 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Mời: Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, LĐTBXH cùng dự. Địa điểm: phòng họp A - UBND tỉnh.

4- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và sửa chữa cơ sở vật chất hè năm 2018 (phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: GD&ĐT, TCKH, Ban QLDA ĐTXD huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn, Chuyên viên Trương Thanh Trâm, Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

5- 7g30: Ủy quyền Lãnh đạo phòng TCKH dự tập huấn tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về Hiệp định CPTPP. Địa điểm: Hội trường Sở NN&PTNT cũ (số 60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, TP TDM).

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Lễ Phát động đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác - Thi đua giành ba nhất” trong Đảng bộ lực lượng vũ trang huyện. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

2- 15g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện. Địa điểm: Tòa án nhân dân huyện.

Thứ năm 10/5/2018:

Sáng:

1-    7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp BTV Huyện ủy. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2-    7g30:Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp thông qua báo cáo thuyết minh đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, chuẩn hóa hạ tầng mạng phục vụ Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện (phòng VHTT chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: VHTT, TCKH, Nội vụ. Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai, Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

3-    7g30: Phó Trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong trực tiếp Công dân huyện. Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

Chiều:

  - 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp thông qua Kế hoạch tổ chức ngày “Môi trường Thế giới” năm 2018 (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ sáu 11/5/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị triển khai Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Mời: Lãnh đạo phòng LĐTB&XH, UBND các xã, thị trấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND TP Thủ Dầu Một.

3- 7g30: Ủy quyền Lãnh đạo phòng VHTT dự Hội thảo khoa học du lịch quốc tế: con đường kết nối văn hóa giữa các tỉnh thành và cộng đồng của Việt Nam và Malaysia. Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một.

        * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 12/5/2018 - 13/5/2018)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

            - CBCC: Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Xuân Trường.

                                  Thông báo này thay thư mời họp

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc Ánh


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng truy cập 188001