Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc Huyện ủy
Thứ sáu, 04/05/2018 | 10:46:26 GMT+7
Lịch tuần của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Tuần lễ từ 07/5 đến 11/5/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai (ngày 07/5):

Sáng 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy,  HĐND - UBND Huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1358-QĐ/HU, ngày 22/3/2018 của BTV Huyện ủy làm việc với Phòng Kinh tế Huyện.

* Mời dự: Các đ/c thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1358 - QĐ/HU, ngày 22/3/2018 của BTV Huyện ủy.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Đảng tháng 4/2018 (VPHU chuẩn bị nội dung).

* Mời: + Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;

              + Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT Huyện;

              + Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

                                                      (Cùng dự đ/c Hùng, đ/c Tú  - CV.VPHU) 

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 08/5):

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy trực tiếp dân định kỳ.

                                                         Địa điểm: Phòng tiếp dân Huyện.

Thứ tư (ngày 09/5):

Sáng 07 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

09 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy nghe thông qua:

 - Báo cáo kết quả rà soát quy hoạch cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung);

- Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ,TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: + Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy;

 + Đ/c Đặng Thành Tâm, Phó Trưởng BTC Huyện ủy.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự lễ phát động đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 03 nhất” trong Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Huyện.

                                                 Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS Huyện.

15 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án huyện Phú Giáo.

                                                        Địa điểm: Tòa án huyện Phú Giáo.

Thứ năm (ngày 10/5):

Sáng 07 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, thông qua nội dung:

- Báo cáo kết quả rà soát quy hoạch cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung);

- Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: + Các đ/c UV.BTV Huyện ủy;

+ Đ/c Nguyễn Thị Kiều Hương, Phó CVP Huyện ủy;

+ Đ/c Đặng Thành Tâm, Phó Trưởng BTC Huyện ủy.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 11/5):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Huyện ủy dự khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Giáo.

                                                     Địa điểm: Hội trường A - UBND Huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ tháng 5/2018.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

                                             Lịch làm việc này thay thư mời họp.

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

                   (đã ký và đóng dấu)

Vũ Hải Lý


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 188036