Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
141/QĐ-UBND 20/12/2019

Về việc thành lập Ban tổ chức chợ Hoa Xuân huyện Phú Giáo năm 2020

142/QĐ-UBND 20/12/2019

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi và Trưng bày sinh vật cảnh huyện Phú Giáo "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Canh Tý năm 2020

199/KH-UBND 18/12/2019

Tổ chức Hội thi và Trưng bày sinh vật cảnh huyện Phú Giáo "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Canh Tý năm 2020

200/KH-UBND 18/12/2019

Tổ chức chợ Hoa Xuân huyện Phú Giáo "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Canh Tý năm 2020

14/NQ-HĐND 17/12/2019

Về việc miễn nhiệm chức danh PCT HĐND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kì 2016-2021

15/NQ-HĐND 17/12/2019

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

16/NQ-HĐND 17/12/2019

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

26/2019/NQ-HĐND 12/12/2019

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương

07/CT-UBND 09/12/2019

Về việc tăng cường công tác trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

138/QĐ-UBND 04/12/2019

Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành VHXH huyện Phú Giáo

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2899
Tuần này: 6165
Tháng này: 9621
Tổng truy cập: 1883831