Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
70-NQ/HU 12/12/2018

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Giáo về phương hướng nhiệm vụ 2019

311/QĐ-UBDN 10/12/2018

Về việc công bố  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồg nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo ban hành đã hết hiệu lực

330/KH-UBND 06/12/2018

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2022"

3454/QĐ-UBND 05/12/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã

253/BC-UBND 30/11/2018

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kì họp thứ 7 HĐND khóa IV, nhiệm kì 2016-2021

12/2018/NQ-HĐND 30/11/2018

Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện

13/2018/NQ-HĐND 30/11/2018

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

14/2018/NQ-HĐND 30/11/2018

Ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

15/2018/NQ-HĐND 30/11/2018

Về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

20/NQ-HĐND 30/11/2018

 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh  

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 991
Tuần này: 7129
Tháng này: 21504
Tổng truy cập: 485950