Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
370/QĐ-UBND 30/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tiếp dân huyện Phú Giáo

3576/QĐ-UBND 26/12/2016

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 18/02/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

14/2016/QĐ-UBND 26/12/2016

Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/2016/QĐ-UBND 16/12/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo

332/QĐ-UBND 12/12/2016

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Phú Giáo giai đoạn 2016 - 202

9/2016/QĐ-UBND 03/11/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Phú Giáo

109/QĐ-HĐND 12/10/2016

Về việc phân công nhiệm vụ Thường trực HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

8/2016/QĐ-UBND 12/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo

99/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Về quản lý và sử dụng con dấu
117/2015/NĐ-CP 12/11/2015

Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2844
Tuần này: 6110
Tháng này: 9566
Tổng truy cập: 1883776