Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
362/QĐ-UBND 30/12/2016

Ban hành Chương trình công tác năm 2017 của UBND huyện Phú Giáo

369/QĐ-UBND 30/12/2016

Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Phú Giáo

370/QĐ-UBND 30/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tiếp dân huyện Phú Giáo

3576/QĐ-UBND 26/12/2016

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 18/02/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

14/2016/QĐ-UBND 26/12/2016

Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/2016/QĐ-UBND 16/12/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo

332/QĐ-UBND 12/12/2016

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Phú Giáo giai đoạn 2016 - 202

9/2016/QĐ-UBND 03/11/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Phú Giáo

109/QĐ-HĐND 12/10/2016

Về việc phân công nhiệm vụ Thường trực HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

8/2016/QĐ-UBND 12/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1123
Tuần này: 11734
Tháng này: 49625
Tổng truy cập: 2144298