Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
604/QQD-UBND 16/07/2018

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Phú Giáo

336/QĐ-UBND 11/07/2018

Về việc bổ nhiệm lại công chức

120/QĐ-UBND 09/07/2018

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng huyện Phú Giáo

115/QĐ-UBND 06/07/2018

Về việc kiện toàn thành viên BCĐ thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2016-2020

116/QĐ-UBND 06/07/2018

Về việc thành lập BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá 2018

01/NQ-HĐND 06/07/2018

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kì 2016-2021

02/NQ-HĐND 06/07/2018

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kì 2016-2021

03/NQ-HĐND 06/07/2018

Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kì 2016-2021

04/NQ-HĐND 06/07/2018

Tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2017

05/NQ-HĐND 06/07/2018

Về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2018

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 994
Tuần này: 7132
Tháng này: 21507
Tổng truy cập: 485953