Quyết định
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2019/QĐ-UBND 04/05/2019

Về việc quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ quản lý rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

116/QĐ-UBND 10/04/2019

Về việc ủy quyền điều hành công việc của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo

07/2019/QĐ-UBND 05/04/2019

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

781/QĐ-UBND 04/04/2019

Về việc công bố TTHC mới trong lĩnh vực TDTT thuộc thẩm quyền của Sở VHTT&DL

35/QĐ-UBND 29/03/2019

Về việc củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2019

34/QĐ-UBND 28/03/2019

Về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 huyện Phú Giáo

49/QĐ-UBND 28/02/2019

Phê duyệt "Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2019 của huyện Phú Giáo"

04/QĐ-HĐND 04/01/2019

Phân công thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND huyện

330/QĐ-UBND 28/12/2018

Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh kiểm tra năm 2019 của Thanh tra huyện

1329/QĐ-UBND 28/12/2018

Về việc đổi tên đường bộ trên địa bàn xã Tân Long

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1039
Tuần này: 7250
Tháng này: 106607
Tổng truy cập: 917515