Quyết định
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2606/QĐ-UBND 29/09/2017

Về việc thay đổi thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng

2576/QĐ-UBND 26/09/2017

Ban hành Tiêu chí, nhóm đường và danh mục tên để đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

2563/QĐ-UBND 25/09/2017

Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến và tổ chức hoạt động của Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh

2530/QĐ-UBND 21/09/2017

Về việc phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đợt 2 năm 2017)

633/QĐ-UBND 12/09/2017

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã Tam Lập

2179/QĐ-UBND 15/08/2017

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ

207/QĐ-UBND 11/08/2017

Quyết định Ban hành Chương trình thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 09/03/2017 của UBND huyện về đầu tư nâng loại đô thị Phước Vĩnh - Vĩnh Hòa đạt đô thị loại IV

199/QĐ-UBND 02/08/2017

Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22a-CTr/HU ngày 06/11/2016 của Huyện Ủy Phú Giáo về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

200/QĐ-UBND 02/08/2017

Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22b-CTr/HU ngày 06/11/2016 của Huyện Uỷ Phú Giáo về phát triển nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới gắn với phát triển du lịch sinh thái giai đoạn 2016-2020

100/QĐ-UBND 27/07/2017

Về việc thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước huyện Phú Giáo

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1031
Tuần này: 7242
Tháng này: 106599
Tổng truy cập: 917507