Nghị quyết
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/NQ-HĐND 14/12/2018

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2019

14/NQ-HĐND 14/12/2018

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

15/NQ-HĐND 14/12/2018

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 

16/NQ-HĐND 14/12/2018

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện

17/NQ-HĐND 14/12/2018

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020

18/NQ-HĐND 14/12/2018

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

70-NQ/HU 12/12/2018

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Giáo về phương hướng nhiệm vụ 2019

13/2018/NQ-HĐND 30/11/2018

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

14/2018/NQ-HĐND 30/11/2018

Ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

15/2018/NQ-HĐND 30/11/2018

Về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1744
Tuần này: 6962
Tháng này: 23183
Tổng truy cập: 2413521