Nghị quyết
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/NQ-HĐND 08/07/2019

Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

05/NQ-HĐND 08/07/2019

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

06/NQ-HĐND 08/07/2019

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019

07/NQ-HĐND 08/07/2019

Về chủ trương đầu tư và thống nhất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

08/NQ-HĐND 08/07/2019

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND huyện Phú Giáo

09/NQ-HĐND 08/07/2019

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND huyện Phú Giáo

10/NQ-HĐND 08/07/2019

Kết quả giám sát công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Giáo

11/NQ-HĐND 08/07/2019

Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

12/NQ-HĐND 08/07/2019

Thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện

13/NQ-HĐND 08/07/2019

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND xã Tam Lập, nhiệm kỳ 2016-2021

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1763
Tuần này: 6981
Tháng này: 23202
Tổng truy cập: 2413540