Nghị quyết
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

01/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016  của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020

02/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương

04/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Về việc bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến các xã còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

08/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

10/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Quy định một số khoản đóng góp, chế độ giảm một phần chi phí cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

10/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Quy định một số khoản đóng góp, chế độ giảm một phần chi phí cai nghiện đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

01/2019/NQ-HĐND 08/07/2019

Về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL của HĐND huyện

02/NQ-HĐND 08/07/2019

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

03/NQ-HĐND 08/07/2019

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1775
Tuần này: 6993
Tháng này: 23214
Tổng truy cập: 2413552