Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020

01/02/2019    In bài viết   Độ tương phản  

Trích yếu

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020

Số kí hiệu 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2018
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành HĐND huyện Phú Giáo

 File đính kèm

Bài viết cùng chuyên mục
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 06/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

2 01/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016  của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020

3 02/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương

4 04/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Về việc bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến các xã còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

5 08/2019/NQ-HĐND 31/07/2019

Quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3137
Tuần này: 32774
Tháng này: 35911
Tổng truy cập: 1020207