UBND huyện: Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật quốc phòng

04/07/2019    Lượt xem: 198    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại đây, các đại biểu được nghe ông Trần Ngọc Ninh – báo cáo viên cấp tỉnh triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018. Theo đó, Luật này gồm 7 chương. 40 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai một số văn bản của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật quốc phòng như: Nghị định số 168 về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương; Nghị định số 02 về phòng thủ dân sự; Nghị định 164 về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định số 21 về khu vực phòng thủ.

Luật Quốc phòng năm 2018 là một bộ luật quan trọng có phạm vi điều chỉnh rộng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Qua hội nghị tập huấn này giúp lãnh đạo các đơn vị, địa phương nắm vững các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn quốc phòng với kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2068
Tuần này: 17327
Tháng này: 117377
Tổng truy cập: 1690092