Tỉnh ủy Bình Dương: Tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý III năm 2019

24/10/2019    Lượt xem: 323    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Theo báo cáo, trong quý III năm 2019, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tỉnh đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng đảng; đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ cần tập trung trong từng thời điểm, đặc biệt hiện nay Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đang chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về đại hội đảng bộ các cấp song song với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, với tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại hội Đảng bộ các cấp bằng các chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể, gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đều thực hiện công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh bước đầu ổn định và bảo đảm được tiến độ theo Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương và kế hoạch số 43 của ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra Hội nghị còn triển khai một số nội dung cơ bản về hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện quy định 126 quy định một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và hướng dẫn số 21 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ảnh: Bà Nguyễn Minh Thủy, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bà Nguyễn Minh Thủy, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị các Ban xây dựng đảng, cấp ủy các cấp tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và địa phương. Tăng cường công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ.

Minh Duy

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1062
Tuần này: 8798
Tháng này: 19614
Tổng truy cập: 1477583