Thường trực HĐND huyện: Giám sát tình hình, kết quả hoạt động của HĐND xã Phước Hòa

18/10/2019    Lượt xem: 379    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Bà Trần Thị Ngọc Huyền, Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa báo cáo với Đoàn giám sát về tình hình hoạt động của HĐND xã từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoạt động của HĐND; trong thời gian qua, HĐND xã Phước Hòa đã triển khai thực hiện chức năng của HĐND theo Luật định như việc thực hiện quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành Nghị quyết của HĐND; cách thức tiến hành hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND. Từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019, HĐND xã đã ban hành được 28 Nghị quyết về tổ chức bộ máy của HĐND, UBND, về phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, thu – chi ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác của địa phương. Ngoài ra, hai Ban của HĐND cũng đã tiến hành thẩm tra được 18 báo cáo, 13 tờ trình và 13 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tại các kì họp

Tổ chức hoạt động giám sát giữa hai kì họp, Thường trực HĐND xã đã tổ chức được 2 cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng đất công và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi. Tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân thông qua việc giám sát, đôn đốc, nhắc nhở UBND và các ngành thuộc UBND xã chủ động giải quyết. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tổ chức xem xét việc trả lời chất vấn trong thời gian giữa hai kì họp. Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND… Sau các đợt giám sát đều có báo cáo kết quả với HĐND, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã và các đơn vị được giám sát để theo dõi, chỉ đạo, xử lý và kịp thời giải quyết những kiến nghị sau giám sát.

Thường trực HĐND xã phối hợp với Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã tổ chức được 10 đợt tiếp xúc giữa Đại biểu HĐND xã với cử tri các ấp, có 5.477 lượt cử tri tham dự, đóng góp 574 ý kiến, kiến nghị với Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp; có 285 ý kiến được lãnh đạo chính quyền giải trình ngay tại buổi tiếp xúc; 264 ý kiến được UBND xã trả lời trong kì họp của HĐND và bằng văn bản; 25 ý kiến thuộc lĩnh vực của huyện cũng đã được UBND xã thông báo đến cử tri khi có ý kiến trả lời của huyện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho Đại biểu HĐND tiếp công dân định kì vào ngày thứ 5 hàng tuần cùng với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã tại phòng tiếp dân. Thường trực HĐND xã đã tổ chức được 20 buổi tiếp công dân và bố trí 22 lượt Đại biểu trực tiếp công dân tại phòng tiếp công dân xã. Qua đó không tiếpp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

Cũng trong thời gian qua, Thường trực HĐND xã còn thực hiện tốt mối quan hệ với Ban thường vụ Đảng ủy, UBMTTQ Việt Nam xã, UBND xã. Xây dựng Quy chế hoạt động giữa Thường trực HĐND, với UBND và UBMTTQ Việt Nam. Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND xã, với Thường trực HĐND huyện; giữa Thường trực HĐND, với các Ban của HĐND và các cơ quan khác của địa phương…

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Hương, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Kim Hương, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND xã thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại trong hoạt động của HĐND trong thực hiện các nhiệm vụ hoạt động giám sát, ban hành các Nghị quyết. Đề nghị trong thời gian tới HĐND xã khắc phục để thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ theo Luật định. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Trong đó làm tốt công tác tham mưu các nội dung về dự kiến nội dung chương trình kì họp, thời gian, địa điểm tổ chức kì họp định kì của HĐND. Phát huy hiệu quả công tác tiếp công dân của Đại biểu HĐND xã; công tác tiếp xúc cử tri; thẩm tra các nội dung trình kì họp. Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND và các Ban của HĐND. Phát huy tốt vai trò của Đại biểu thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm của HĐND vv…

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2279
Tuần này: 17327
Tháng này: 117588
Tổng truy cập: 1690303