Phú Giáo: Trực tuyến Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

17/03/2023    Lượt xem: 190    In bài viết   Độ tương phản  

Tham gia Lớp Bồi dưỡng gồm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí Bí thư các Chi Đảng bộ khối cơ quan huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ 11 xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, trong thời gian 4 ngày 16,17,21 và 22/3 các đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên Học viện Chính trị Khu vực II và lãnh đạo Tỉnh trình bày 10 Chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận và tổng kết thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, những khuyến nghị đối với tỉnh Bình Dương; kinh tế tuần hoàn, nền tảng phát triển bền vững và những gợi ý đối với tỉnh Bình Dương; cải cách nền hành chính công gắn với xây dựng chính quyền đô thị và những gợi ý đối với tỉnh Bình Dương; xây dựng, phát triển văn hóa và định hướng những vấn đề cơ bản về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi quốc gia; bài học kinh nghiệm và một số khuyến nghị đối với tỉnh Bình Dương; giới thiệu nội dung cơ bản quyển sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những vấn đề rút ra từ thực tiễn xử lý các vụ án tham nhũng lớn trong thời gian qua; định hướng khung chiến lược quy hoạch của tỉnh Bình Dương; nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố thông minh Bình Dương gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 (Khóa XIII) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và một số vấn đề cơ bản trong thời gian tới; một số vấn đề nhận thức và thực tiễn từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, điều hành, quản lý nhà nước của tỉnh Bình Dương trong thời gian qua và một số yêu cầu đặt ra trong thời gian tới. Đồng thời, các đại biểu sẽ được nghe ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bình Dương năm 2023 và đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Qua Lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cập nhật được những kiến thức mới, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đảm bảo kịp thời, hiệu lực, hiệu quả; các nội dung học tập gắn với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; nhận diện và chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức đặt ra, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục mang lại kết quả thiết thực.

Minh Duy

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 728
Tuần này: 11194
Tháng này: 11194
Tổng truy cập: 5656067