Phú Giáo: Tổng kết công tác dân vận – quy chế dân chủ năm 2018

28/01/2019    Lượt xem: 131    In bài viết   Độ tương phản  

Trong năm 2018, công  tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận trên mọi lĩnh vực. Chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; triển khai thực hiện tốt các loại hình quy chế dân chủ ở cơ sở theo pháp luật của Nhà nước, không ngừng giáo dục và nâng cao tinh thần làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục có những bước đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động; nhiều phong trào, hoạt động thiết thực thiết thực được triển khai đem lại hiệu quả.

Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó đã tạo ra chuyển biến trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc phát huy quyền làm chủ và vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới của Đảng; khơi dậy các tiềm năng, nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, nổi bật là phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

Hội nghị cũng đã sơ kết 03 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với ngành Công an, Giáo dục và y tế huyện giai đoạn 2016-2018. Trong đó kết quả nổi bật là việc phối hợp tổ chức thành công các diễn đàn như: diễn đàn Ngành y tế lắng nghe ý kiế nhân dân, diễn đàn Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân và diễn đàn Ngành Công an lắng nghe ý kiến nhân dân.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể, 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp các đơn vị làm công tác dân vận giai đoạn 2016-2018; UBND huyện Phú Giáo khen thưởng cho 23 tập thể và 52 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của hệ thống chính trị, trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trong công tác phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2018.

Ảnh: Ông Lâm Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Long – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy (thứ 4 từ phải sang) trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018

Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Ngân – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy (thứ 4 từ trái sang) trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận năm 2018

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 417
Tuần này: 4648
Tháng này: 29105
Tổng truy cập: 530534