Phú Giáo: Tổ chức lớp cập nhật kiến thức Quốc phòng – an ninh đối tượng 4

30/07/2020    Lượt xem: 31    In bài viết   Độ tương phản  

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được cập nhật các kiến thức cơ bản về tình hình an ninh, chính trị của đất nước, địa phương 6 tháng đầu năm. Đồng thời được triển khai một số nội dung Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng. Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW ngày 24/3/2017 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng – an ninh  Trung ương.

Ảnh: Các học viên được nghe triển khai một số nội dung cơ bản trong chương trình cập nhật kiến thức Quốc phòng – an ninh dành cho đối tượng 4, năm 2020

Qua đó nhằm cập nhật kịp thời những quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước về chiến lược Quốc phòng – an ninh trong tình hình mới, kết hợp kinh tế đối ngoại, công tác dân vận gắn với Quốc phòng – an ninh; những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh trong điều kiện hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; yêu cầu về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Giúp cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, Trường học trên địa bàn vận dụng các kiến thức vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh ở cơ quan, đơn vị công, địa phương.

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2763
Tuần này: 6029
Tháng này: 9485
Tổng truy cập: 1883695