Phú Giáo: Tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công

16/04/2019    Lượt xem: 285    In bài viết   Độ tương phản  

Để công tác cải cách hành chính hiệu quả, UBND huyện đã ban hành kế hoạch về cải cách hành chính. Trong đó xác định trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương thuộc huyện để tham mưu thực hiện. Kết quả, đã có 26/27 nhiệm vụ được hoàn thành; còn lại một nhiệm vụ chưa hoàn thành đó là cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4. Ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo cho biết: Trong công tác cải cách hành chính, năm 2018, UBND huyện Phú Giáo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt trong năm 2018, UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp nhất là người đứng đầu đảm bảo thực hiện thật tốt và thật sự có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong 7 nhiệm vụ trọng tâm UBND huyện đặt ra, nhiều lĩnh vực đã có nhiều chuyển biến tích cực như cải cách về tổ chức bộ máy, về thủ tục, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được UBND cũng như các ngành các cấp thực hiện rất tốt. Chú trọng tập trung việc thực tốt cơ chế một cửa liên thông và một cửa liên thông hiện đại; giảm bớt sự đi lại của người dân. Chỉ đạo các ngành tích cực tham mưu cho UBND huyện trên một số lĩnh vực để người dân không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí, lãng phí về thời gian, tiền bạc của người dân. Cụ thể UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện liên thông cùng một thủ tục cho ra hai kết quả trong việc cấp giấy phép xây dựng và cấp số nhà cho người dân.

Trong công tác cải cách hành chính, UBND huyện đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện và giao Phòng Tư pháp huyện cùng các cơ quan chuyên môn tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật và đã tổ chức rà soát được 15 văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, kiến nghị sửa đổi 4 văn ban của Trung ương có nội dung chưa phù hợp, khó thực hiện. Tổ chức thực hiện rà soát thủ tục hành chính theo yêu cầu, thống nhất giữ nguyên 40 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ 1 thủ tục, thay đổi 8 thủ tục hành chính, thêm mới 6 thủ tục. Cập nhật và áp dụng thực hiện 296 thủ tục hành chính cấp  huyện, 130 thủ hành chính cấp xã. Đồng thời Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã – thị trấn khẩn trương triển khai, tiếp tục rà soát thủ tục hành chính nhằm kiến nghị, bãi bỏ hoặc sửa đổi những thục tục hành chính không phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, thực hiện công khai thủ tục hành chính, các mẫu đơn, tờ khai, phí, lệ phí, số điện thoại của lãnh đạo, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân vv… Ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo cho biết: Sau khi rà soát lại, chỉ số cải cách hành chính của huyện có những chuyển biến tích cực và vươn lên rất cao, từ huyện đến các xã – thị trấn. Nhiều lĩnh vực của công tác cải cách hành chính đã tạo được sự đồng thuận rất cao trong nhân dân. Cụ thể bộ phân một của của huyện đến các xã – thị trấn đã áp dụng thực hiện mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện. Đã tạo được sự hưởng tích cực của người dân. Trong chỉ đạo cải cách hành chính, UBND huyện tập trung, hết sức lưu ý từng bước hiện đại hóa nền hành chính; trong đó chỉ đạo quyết liệt việc áp dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cải cách hành chính, như thực hiện chữ kí số; bấm số tự động tại các bộ phận một cửa; áp dụng việc đánh giá chỉ số hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa.

Năm 2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến các xã – thị trấn tiếp tục thực hiện đảm bảo nhiệm vụ theo đề án phê duyệt. Bộ phận một cửa cấp huyện đã tiếp nhận và xử lý 26.684 hồ sơ; trong đó hồ sơ giải quyết trả sớm, đúng hẹn hơn 26.090 hồ sơ, đạt 99,31%; số hồ sơ trễ hẹn là 181 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,69%; có 409 hồ sơ tiếp tục giải quyết. Cấp xã tiếp nhận 76.218 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn 76.122 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,87%; có 96 hồ sơ trả lại cho người dân do thiếu thành phần hồ sơ, hồ sơ không hợp lệ. Đồng thời các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính với việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện”, đã tạo môi trường làm việc thân thiện, gần gũi được nhân dân đồng thuận. Năm 2019, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; qua đó, trong 3 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện đã Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện thực hiện việc giải quyết 7.068 hồ sơ trong kì; trong đó 6.565 hồ sơ tiếp nhận mới và 503 hồ sơ kỳ trước chuyển qua. Đã giải quyết được 6.430 hồ sơ, đạt tỷ lệ 90,9%; trong đó hồ sơ giải quyết đúng hẹn là 6.419 hồ sơ, gồm: 1 hồ sơ tách thửa không đủ điều kiện giải quyết, 285 hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết được cơ quan chuyên môn trả lại bằng văn bản; trễ hẹn 11/6.430 hồ sơ, chiếm tỷ lệ: 0,17%. Đang giải quyết 638 hồ sơ, trong đó có 1 hồ sơ đo đạc tách thửa không đủ điều kiện giải quyết chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện giải quyết.

Ảnh: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” huyện

Năm 2019, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, theo ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo cho biết: UBND huyện sẽ tập trung một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả của cải cách hành chính như: Tập trung cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, có khả năng thực hiện nhiệm vụ hiệu quả cao nhất. Đẩy nhanh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hiện đại hóa nền hành chính công nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính của huyện, hướng đến việc phục vụ người dân được tốt hơn, giảm sự phiền hà đến người dân, tạo sự hài lòng của người dân cao hơn. Chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như qua hệ thống truyền thanh, qua các Hội nghị, hội thảo, pano, áp phích … các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, để cùng nhau thực hiện, chung tay cùng nhau thực hiện cải cách hành chính, với mục đích cuối cùng là Phú Giáo sẽ để lại ấn tượng đẹp, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các doanh nghiệp, cơ sở đến đầu tư vào Phú Giáo.

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2267
Tuần này: 17327
Tháng này: 117576
Tổng truy cập: 1690291