Phú Giáo: Hồ sơ trả đúng hẹn đạt tỷ lệ 99,9%

10/06/2019    Lượt xem: 334    In bài viết   Độ tương phản  

Tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

Ảnh: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” huyện

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cũng thường xuyên cập nhật và công khai 100% thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, xã và trên trang thông tin điện tử của huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận một cửa cấp huyện đã tiếp nhận và xử lý 11.307 hồ sơ. Đã đã giải quyết được 10.545 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 93,27% tổng số hồ sơ tiếp nhận; trong đó số hồ sơ giải quyết định hạn là 10.534 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%; số hồ sơ giải quyết trễ hạn là 11 hồ cơ, chiếm tỷ lệ 0,1%. Các hồ sơ trễ hạn chủ yếu là hồ sơ đăng ký đất đai. Hiện còn 762/11.307 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, chiếm tỷ lệ 6,73%.

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2348
Tuần này: 17327
Tháng này: 117657
Tổng truy cập: 1690372