Phú Giáo: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

07/08/2020    Lượt xem: 493    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Các đại biểu bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI

            Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 40 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ông Phạm Văn Chánh, Bí thư Huyện ủy khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa V; ông  Nguyễn Văn Long và ông Đoàn Văn Đồng giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 ủy viên; bà Võ Châu Loan, được bầu là chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kì 2020 – 2025, gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ảnh: Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kì 2020 – 2025 ra mắt trước Đại hội

Ảnh: Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kì 2020 – 2025 ra mắt trước Đại hội

            Đại hội đã quyết định mục tiêu phát triển tổng quát của huyện trong 5 năm tới là: “Tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước; phát huy và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện kết hợp huy động tối đa các nguồn lực tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, điện. Tiếp tục xác định kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tích cực mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đi đôi với phát triển kinh tế, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu xây dựng huyện Phú Giáo thành huyện nông thôn mới nâng cao, phát triển bền vững”.

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua các mục tiêu Nghị quyết Đại hội

            Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội làm cơ sở để Đảng bộ huyện tập trung trí tuệ, phát huy mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu tổng quát của huyện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ huyện thực hiện 2 chương trình hành động gồm: Chương trình phát huy tối đa các nguồn lực, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo kết nối đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương và Chương trình Tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nông thôn mới nâng cao, đi đôi với bảo vệ môi trường. Đại hội cũng đã xác định 21 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới gồm các chủ tiêu chủ yếu: Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ  tương ứng: 36,2%- 34,5%-29,3%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 5.929 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 5,5-6,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7.711 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm 12-14%. Giá trị tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 18.930 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 20-22%. Có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (100%). Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 87 triệu đồng. Số lao động được giải quyết việc làm mới từ 1.000 đến 1.200 lao động/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 0,5% theo tiêu chí mới của tỉnh. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến năm 2025 đạt 95%. 100% Trạm y tế xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế. 100% trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu đạt 100%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 99%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 90%. Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%. Đến cuối năm 2025: Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 86%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đạt chuẩn quốc gia (từ các công trình cấp nước tập trung) đạt 75%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới kết nạp mới 600 đảng viên, hàng năm có từ 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

            Phát biểu bế mạc đại hội, ông Phạm Văn Chánh, Bí thư huyện ủy Phú Giáo khẳng định, với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và tại đại hội lần này, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội biểu quyết thông qua đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện, là định hướng chủ yếu trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện đưa huyện Phú Giáo phát triển trong 5 năm tới. Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Đây là tiền đề quan trọng, là cơ sở, động lực để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy tốt lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của huyện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh của toàn dân; quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ảnh: Ông Phạm Văn Chánh (bìa phải), Bí thư Huyện ủy và ông Đoàn Văn Đồng (bìa trái), Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo tặng hoa, quà tri ân các lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện qua các thời kì.

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1381
Tuần này: 6802
Tháng này: 49590
Tổng truy cập: 2008303