NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BHXH TỰ NGUYỆN

31/08/2020    Lượt xem: 73    In bài viết   Độ tương phản  

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

            Người tham gia BHXH TN là công dân Vit Nam t đ 15 tui tr lên và không thuc đi tượng tham gia BHXH bt buc theo quy đnh ca pháp lut v BHXH.

MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

1. Mức đóng: Đóng 22% mức thu nhập tháng

Người tham gia được lựa chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện như sau:

- Mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn : 700.000 đồng

- Mức cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở tại thời điểm đóng: 29.800.000 đồng (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng).

2. Hỗ trợ tiền đóng: Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng , mức hỗ trợ tiền đóng được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn:

            + Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo (46.200đ)

            + Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo (38.500đ).

             + Bằng 10% đối với các đối tượng khác (15.400đ).

            => Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng)

3. Phương thức đóng: Được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

            - Đóng hằng tháng, thời điểm phải đóng là trong tháng;

            - Đóng 03 tháng một lần, thời điểm phải đóng là trong 03 tháng;

            - Đóng 06 tháng một lần, thời điểm phải đóng là trong 04 tháng đầu;

            - Đóng 12 tháng một lần, thời điểm phải đóng là trong 07 tháng đầu;

            - Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần (được giảm số tiền đóng);

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu

=> Người đang tham gia được thay đi phương thc đóng, mức đóng khi thc hin xong phương thc đóng đã chn trước đó.

3. Hoàn trả tiền: Người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau có thời gian đóng trùng thời gian tham gia BHXH bắt buộc hoặc mất sẽ được hoàn trả

QUYỀN LỢI VÀ MỨC HƯỞNG

 

- Được hưởng lương hưu hàng tháng

- Hàng năm được điều chỉnh tăng trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ BHXH

- Được cấp thẻ BHYT miễn phí (mã quyền lợi 3: Cơ quan BHXH chi trả 95%, cá nhân chỉ trả 5% => Cao hơn khi tham gia BHYT HGĐ).

- Nếu người đang hưởng lương hưu qua đời thì thân nhân được hưởng tiền mai táng phí và tiền tuất một lần

1. Chế độ hưu trí:

1.1. Điều kiện hưởng: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên (bao gồm cả thời gian tham gia BHXH bắt buột và tự nguyện).

1.2. Tỷ lệ hưởng đối với người hưởng lương hưu từ năm 2020:

 - Nữ: 15 năm đầu tính bằng 45%.

- Nam:

+ Năm 2020: 18 năm đầu tính bằng 45%;

+ Năm 2021: 19 năm đầu tính bằng 45%;

+ Năm 2022: 20 năm đầu tính bằng 45%

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% (nam, nữ). Tối đa 75%

2. BHXH 1 lần:

2.1. Điều kiện hưởng: Nếu thuộc 1 trong các điều kiện sau

- Sau 12 tháng ngừng không tham gia

- Đã đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Người đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ y tế

2.2. Mức hưởng:

- Cứ mỗi năm đóng tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014

- Bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

  è Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm (12 tháng) được tính bằng 22% của tổng các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

è Khi tính mức BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng có tháng lẻ thì

+ Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm

+ Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

3. Chế độ tử tuất:

a. Được hưởng trợ cấp mai táng phí

Người tham gia đóng BHXH tự nguyện đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu

Thân nhân được hưởng trợ cấp bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm người tham gia mất: 14.900.000 đồng (Lương cơ sở năm 2020: 1.490.000 đồng).

b. Được hưởng tuất 1 lần đối với người đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết

- Có thời gian đóng BHXH tự nguyện chưa đủ 1 năm

Mức trợ cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

- Có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ 1 năm trở lên

+ Cứ mỗi năm đóng tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014

+ Bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

c. Người đang hưởng lương hưu chết: Mức trợ cấp tuất 1 lần tính theo thời gian đã hưởng lương hưu

- Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu, mức hưởng bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.

- Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1554
Tuần này: 6975
Tháng này: 49763
Tổng truy cập: 2008476