Huyện ủy: Triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Huyện về Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

20/11/2019    Lượt xem: 286    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai Hướng dẫn số 26 ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 101 ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và Kế hoạch số 142 ngày 18/9/2019 của Huyện ủy Phú Giáo thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Trong đó tập trung vào nội dung Đại hội Đảng bộ huyện và cấp cơ sở; công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự, nhất là về tiêu chuẩn cấp ủy viên, độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ. Ngoài ra các đại biểu còn được nghe triển khai một số nội dung chính, những điểm mới trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 21 ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

Qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở nắm được những nội dung cốt lõi trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, để tổ chức Đại hội Chi bộ, Đại hội Đảng bộ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra, cũng như lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2253
Tuần này: 17327
Tháng này: 117562
Tổng truy cập: 1690277