Huyện ủy: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

30/08/2019    Lượt xem: 228    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII và các văn bản của Trung ương, nghị quyết đại hội Đảng bộ và chương trình hành động của cấp trên một cách nghiêm túc, kịp thời và sâu sát đến từng chi đảng bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm với công việc được giao. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện một cách sâu rộng, sáng tạo. Qua đó, nhiều tập thể, đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt biệu quả hơn, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong việc hoàn nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Đến nay, trên toàn Đảng bộ huyện có 45/45 cở sở Đảng trực thuộc Huyện ủy và 161/161 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đều xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Châu, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Phú Giáo trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 12; đồng thời ông cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Giáo cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó tiếp tục làm tốt công tác quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng; quan tâm xây dựng củng cố bộ máy, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp; thực hiện tinh giản biên chế; tiếp tục có giải pháp đối với công tác phát triển đảng viên mới. 

Tại Hội nghị Tổng kết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã trao Quyết định bổ sung thêm 3 đồng chí vào cấp ủy huyện Phú Giáo.

Ảnh: ông Nguyễn Hoàng Châu, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương (bìa trái) và Ông Phạm Văn Chánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo (bìa phải) trao Quyết định cho 3 đồng chí vào cấp ủy huyện Phú Giáo.

 Minh Duy

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1219
Tuần này: 4399
Tháng này: 55830
Tổng truy cập: 1240160