Huyện ủy: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 – khóa IV (mở rộng) năm 2018.

13/11/2018    Lượt xem: 318    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện Phú Giáo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế theo chương trình, kế hoạch đề ra và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: công tác xây dựng Đảng luôn được tăng cường; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Các cấp ủy Đảng tập trung xây dựng, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm năm 2017. Công tác dân vận được triển khai và thực hiện tốt hơn về nội dung cũng như phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới, nhiều phong trào, mô hình hoạt động được triển khai có hiệu quả; quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở được quan tâm và thực hiện tốt; mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thông qua quy chế làm việc, quy chế phối hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được Mặt trận và các đoàn thể phát động rộng rãi luôn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ảnh: Ông Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

Công tác tuyên truyền luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thời sự của đất nước. Đặc biệt Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung chăm lo tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc và thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2018.

Tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh huyện nhà tiếp tục duy trì tăng trưởng khá và ổn định. Giá trị sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối ổn định, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt không để xẩy ra dịch bệnh lây lan; giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách tương đối tốt đạt 72% so với kế hoạch giao; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 65,9% kế hoạch năm. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, đầu tư và thực hiện có hiệu quả; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm và thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

 Minh Duy

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1792
Tuần này: 17327
Tháng này: 117101
Tổng truy cập: 1689816