Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức: Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân bầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành

13/12/2018    Lượt xem: 387    In bài viết   Độ tương phản  

Kết luận hoạt động lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu; ông Phạm Văn Chánh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho rằng hoạt động lấy phiếu tín nhiệm chính là lời nhắc nhở đối với các chức danh do HĐND huyện bầu nói riêng và đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện nói chung. Việc những người được lấy phiếu tín nhiệm lần này có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao và số phiếu tín nhiệm thấp, thấp thậm chí không có; không có nghĩa những người đó được quyền thỏa mãn và những gì mình đã cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian qua. Mà đó chỉ là sự động viên để nỗ lực hoàn thiện mình hơn nữa. Ngược lại, những người có số phiếu tín nhiệm cao đạt thấp và số phiếu tín nhiệm thấp đạt cao. Không có nghĩa người đó không làm tốt nhiệm vụ của mình. Mà nhìn tổng thể khách quan, những lãnh đạo phụ trách những ngành mang tính nhạy cảm như tài nguyên và môi trường; y tế; giáo dục; tài chính kế hoạch … việc nhận được số phiếu tín nhiệm cao đạt thấp và số phiếu tín nhiệm thấp đạt cao là điều chủ tọa và các Đại biểu dự kì họp nhìn nhận được kết quả trước. Kết quả này, là động lực, là cơ sở để những người nhận được phiếu tín nhiệm thấp cao và tín nhiệm cao thấp soi lại mình, nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành của mình trong thời gian tới nhằm phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Ảnh: Ông Phạm Văn Chánh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tọa kì họp bỏ lá phiếu đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm 19 người giữ các chức danh do HĐND huyện bầu, tại kì họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kì 2016 – 2021.

Ảnh: UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương và Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm 19 người giữ các chức danh do HĐND huyện bầu, tại kì họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kì 2016 – 2021.

Cũng theo ông Phạm Văn Chánh, Chủ tịch HĐND huyện, với kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kì họp này đảm bảo tính khách quan và không có một chức danh nào trong 19 chức danh do HĐND huyện bầu được lấy phiếu tín nhiệm, có số phiếu tín nhiệm thấp đạt quá 50%, nên hoạt động lấy phiếu tín nhiệm đã đảm bảo theo Luật định và không phải tổ chức lấy phiếu tín nhiệm người giữ các chức danh do HĐND bầu. Cũng thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm này, Đại biểu, cử tri và nhân dân mong muốn trong thời gian tới, 19 người giữ chức danh do HĐND bầu, đặc biệt là những chức danh nhận được tín nhiệm cao thấp và tín nhiệm thấp cao nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình; đây cũng là lời nhắc nhở đối với các bộ chủ chốt, công chức huyện phải hết sức thực hiện tốt công việc được giao để phục vụ nhân dân tốt hơn.

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2665
Tuần này: 36507
Tháng này: 115115
Tổng truy cập: 719207