Đảng ủy xã Phước Sang: Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

06/12/2019    Lượt xem: 243    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí được nghe ông Trần Trung Tín, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó tập trung vào nội dung Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020 – 2025); công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự, nhất là về tiêu chuẩn cấp ủy viên, độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên. Ngoài ra các đại biểu còn được nghe triển khai một số nội dung chính, những điểm mới trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 21 ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

            Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã giúp cán bộ Đảng viên toàn xã kịp thời nắm được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

Lê Văn Cung

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3022
Tuần này: 6288
Tháng này: 9744
Tổng truy cập: 1883954