Đoàn giám sát HĐND tỉnh: Giám sát về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tại xã Phước Sang.

30/09/2019    Lượt xem: 236    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh buổi giám.

            Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Phước Sang đã kiện toàn khâu tổ chức nhằm vận động mọi người dân trên địa bàn cùng tham gia. Nhờ đó, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2016 - 2019 đạt trên 138 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trên 66 tỷ, vốn tín dụng trên 47 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng. Từ những kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong xã đạt 55 triệu đồng/năm, tăng 16 triệu đồng so với năm 2016. Hiện xã Phước Sang đang đẩy đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phấn đấu đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 60 triệu đồng/năm.

Ảnh: Ông Nguyễn Tầm Dương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu trong buổi giám sát.

            Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Tầm Dương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, thay mặt đoàn ghi nhận những kết quả mà xã Phước Sang đã đạt được; đồng thời đề nghị thời gian tới Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã  cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tập trung rà soát lại những mặt mạnh, mặt yếu để có hướng khắc phục; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện chương trình; rà soát lại việc thực hiện các tiêu chí để có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Việc xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục và xuyên suốt, nên các địa phương cần tiếp tục quan tâm để bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững./.

Lê Văn Cung

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 953
Tuần này: 14434
Tháng này: 23672
Tổng truy cập: 1808978