Xã An Thái: Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương giám sát xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn xã An Thái

30/09/2019    Lượt xem: 217    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh đoàn giám sát

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã An Thái giai đoạn 2016 - 2020 đã được Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp để thực hiện chương trình, trong quá trình thực hiện luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân đã góp phần quan trọng để được đạt những kết quả tích cực như: Kinh tế trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất được thực hiện có hiệu quả, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dần được hình thành góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững; UBND xã đã thực hiện tốt cơ chế chính sách hỗ trợ giúp Nhân dân ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất, đến nay tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí giảm còn 11 hộ chiếm tỷ lệ 0.86%, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông, điện, đường, trường, trạm qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân trên đầu người năm 2018 đạt 52 triệu đồng/năm. Đến nay tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã An Thái giai đoạn 2016-2019 trên 500 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trên 128 tỷ, vốn lòng ghép trên 17 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 74 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp trên 46 tỷ đồng và nguồn vốn nhân dân đống góp trên 251 tỷ đồng gồm tiền mặt, hiến đất và cây trồng. Đến nay 19/19 tiêu chí, 51/51 chỉ tiêu đều đạt tiêu theo Quyết định 730/QĐ-UBND tỉnh.

Ảnh: Ông Nguyễn Tầm Dương, Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát ông Nguyễn Tầm Dương, Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận kết quả xã An Thái đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã An Thái trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cần tập trung rà soát lại những mặt mạnh, mặt yếu để có hướng khắc phục; Cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; cần lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát lại việc thực hiện Bộ tiêu chí, xác định tiêu chí nào khách quan, tiêu chí nào chủ quan để lên kế hoạch triển khai thực hiện. Ngoài ra, ông còn cho rằng, việc xây dựng nông thôn mới là một quá trình thực hiện liên tục và xuyên suốt, địa phương cần tiếp tục chăm lo để đảm bảo sự ổn định và bền vững các tiêu chí đã đạt. Các kiến nghị của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã được đoàn giám sát tổng hợp và sẽ  gửi tới UBND tỉnh, các sở, ban ngành chức năng xem xét và giải quyết trong thời gian tới.

Minh Duy

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1357
Tuần này: 14838
Tháng này: 24076
Tổng truy cập: 1809382