Xã Phước Sang: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn (2010 – 2020).

01/08/2019    Lượt xem: 235    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tổng kết.

            Trong 10 năm qua, Đảng ủy, UBND xã cùng Ban quan lý Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã đã kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các ban ngành xã, các ban phát triển ấp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra. Tham mưu đề xuất UBND huyện đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi, vận động các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào địa phương để thực hiện xã hội hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Vận động nhân dân tích cực tham gia cùng Đảng, chính quyền chung tay xây dựng Nông thôn mới như: đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng  các công trình phúc lợi xã hội. Tổng nguồn lực xây dựng Nông thôn mới đến nay đạt 820.053.804.000 đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh 118.623.000.000 đồng, chiếm 14.47%; vốn huyện 30.288.562.000 đồng, chiếm 3.69%; vốn ngân sách xã 127.751.152.000  đồng, chiếm 15.58%; vốn tín dụng 47.193.000.000 đồng, chiếm 5.75%; vốn nhân dân đóng góp 273.973.090.000 đồng, chiếm 33.41%; vốn doanh nghiệp đóng góp 222.225.000.000 đồng, chiếm 27.10%. Cụ thể, tỉnh đầu tư có 03 công trình, huyện đầu tư 05 công trình, xã đầu tư được 52 công trình. Dư nợ cho vay trên địa bàn xã theo các chương trình vay vốn chính sách tính đến tháng 3/2019 là 21.067.000.000 đồng.

            Có thể thấy, qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Phước Sang đã có nhiều thay đổi đáng khích lệ; Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng lên; môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự xã hội giữ vữn ổn đinh, đời sống nhân dân ngày một cải thiện tích cực. Tính đến thời điểm này, xã Phước Sang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 51/51 chỉ tiêu theo quyết đinh 730/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Bình Dương.

            Dịp này Chủ tịch UBND xã đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nông thôn mới giai đoạn (2010 – 2020)./.

                                                                                                Lê Văn Cung

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1359
Tuần này: 14840
Tháng này: 24078
Tổng truy cập: 1809384