Đảng ủy xã An Long: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, khóa XII

01/08/2019    Lượt xem: 465    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Ông Trần Văn Thiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Long báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng ủy xã từ đầu nhiệm kì đến nay

Thực hiện công tác xây dựng Đảng; thời gian qua Đảng ủy xã đã tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; các văn bản hướng dẫn của TW, Tỉnh ủy, Huyện ủy; các Quy định, Quyết định của TW về thi hành Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đổi mới nội dung, hình thức triển khai học tập Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, trong nội bộ.

Thường xuyên chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường thực hiện công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và các ngành đoàn thể tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng cho Đảng xem xét kết nạp và đã kết nạp được 17/15 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 113,3% so với Nghị quyết đề ra; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đến nay là 83 đảng viên. Hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên; Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 96,7% trở lên. Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, từ đầu nhiệm kì đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã đã tiến hành 17 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ trực thuộc, các đoàn thể. Qua đó đã xem xét thi hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm, gồm cảnh cáo 2 đảng viên, khiển trách 1 đảng viên và đề nghị xóa tên khỏi tổ chức Đảng đối với 1 đảng viên .

Trong công tác thi hành Điều lệ Đảng, hàng năm Đảng ủy xã triển khai việc hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng thông qua các Hội nghị quán triệt, học tập triển khai cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; nhất là những điểm mới trong Điều lệ Đảng và những Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng giúp cho đảng viên nắm vững và thi hành, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác đảng viên. Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng. Cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ ở địa phương. Tổ chức cơ sở Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT các cấp. Khen thưởng, kỉ luật vv… đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Điều lệ Đảng.

Ảnh: Bà Trần Hồng Dung, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, bà Trần Hồng Dung, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo ghi nhận nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác xây dựng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ xã An Long từ đầu nhiệm kì đến nay. Chỉ ra một số tồn tại hạn chế. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ xã cần tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường củng cố tổ chức Đảng, chấn chỉnh, nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu. Xiết chặt kỉ cương, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong phục vụ nhân dân; tăng cương nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. Chú trọng việc xây dựng nguồn và chất lượng đảng viên; làm tốt công tác kiện toàn bộ máy các cơ quan, nhân sự theo tinh thần của Đề án 711 của tỉnh. Đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị, mặt trận và các đoàn thể; phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1327
Tuần này: 14808
Tháng này: 24046
Tổng truy cập: 1809352