Đảng ủy xã An Thái: Sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm

04/07/2019    Lượt xem: 225    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Các đảng viên và Đại biểu dự Hội nghị sơ kết

Thực hiện công tác xây dựng hệ thống chính trị, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ và các ngành đoàn thể, các ấp triển khai có hiệu quả các nội dung trong công tác xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND. Trong công tác xây dựng Đảng, đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong xã. Tiếp tục duy trì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ chính trị, chuyên đề năm 2019; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Chỉ đạo MTTQ và Đoàn thanh niên xã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì 2019 – 2024; hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng cho 4 quần chúng ưu tú; chuyển sih hoạt Đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị. Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; Kết luận 62 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật Đảng; thu – chi Đảng phí, công tác phát triển đảng viên; việc thực hiện Kết luận 18 của BCHTW về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ… đối với các Chi bộ trực thuộc.

Chỉ đạo UBND xã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống; các giải pháp nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đã đạt được. Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh tả heo Châu Phi. Tổ chức thực hiện thu mới ngân sách xã đạt hơn 11 tỷ 296 triệu đồng, đạt tỷ lệ 48,82% dự toán. Nghiệm thu và đưa vào sử dụng 2 công trình đầu tư nâng cấp bê tông xi măng đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài hơn 610m; 1 công trình duy tu sỏi đỏ, với chiều dài hơn 1.980m. Thực hiện tốt công tác chính sách, xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là các chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quốc phòng – an ninh từng bước được nâng cao và duy trì ổn định, đảm bảo ổn định đời sống của người dân.

Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, ông Ngô Đình Thanh, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện Phú Giáo đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy, BCH Đảng bộ, UBND xã trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng các cấp; nhất là công tác phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; công tác chăm lo đời sống cho người dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác thu ngân sách nhà nước. Chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy, UBND xã phat huy cao độ tinh thần đoàn kết nội bộ, vận động nhân dân tích cực tham gia cùng Đảng, chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trong đó hết sức coi trọng công tác phòng, chống dịch bệnh tả heo Châu Phi và các dịch bệnh khác trên cây trồng, vật nuôi của người dân, giúp người dân ổn định sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật Đảng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của xã tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của đề án 711 của UBND tỉnh và một số nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã đã đề ra…

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1070
Tuần này: 14551
Tháng này: 23789
Tổng truy cập: 1809095