Kì họp lần thứ 8, HĐND xã An Thái khóa III, nhiệm kì 2016 – 2021

01/07/2019    Lượt xem: 181    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Đại biểu tham dự kì họp

Tại kì họp, HĐND, Đại biểu HĐND xã đã thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND xã năm 2018. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; dự toán thu chi – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm. Báo cáo tổn hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kì họp lần thứ 8, HĐND xã khóa III. Kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp lần thứ 7.

Ngoài ra, cũng tại kì họp, HĐND, Đại biểu HĐND xã còn tập trung thảo luận và thông qua các tờ trình về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách xã năm 2018; về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020. Đồng thời thông qua các Nghị quyết quan trọng của kì họp.

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1012
Tuần này: 4192
Tháng này: 55623
Tổng truy cập: 1239953