Phú Giáo: Huy động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường tiến tới xây dựng Phú Giáo sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh và hiện đại

06/06/2023    Lượt xem: 127    In bài viết   Độ tương phản  

Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hàng năm UBND huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch phát động triển khai thực hiện có hiệu quả các ngày lễ môi trường trong năm như: "Ngày Khí tượng Thế giới", "Giờ Trái đất", "Ngày Nước Thế giới", "Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường", "Ngày Môi trường Thế Giới 5/6", "Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn"... tới các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học theo quy định. Thực hiện văn bản số 2112/STNMT-CCBVMT ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc luân phiên tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới hàng năm; theo đó trong năm 2023 huyện Phú Giáo chọn đơn vị xã An Bình tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới. Để tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 thu hút được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể như: Phát động chiến dịch “Trường học xanh, khu, ấp xanh”, thực hiện mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu”, tuyên truyền phân loại rác; cam kết giảm thiểu chất thải nhựa; tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày 5/6.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trồng cây nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn đã đồng loạt triển khai thực hiện đạt kết quả nổi bật như tổ chức lễ phát động ra quân quét, dọn trên các tuyến đường giao thông nông thôn, thực hiện mô hình tuyến đường kiểu mẫu, tổ chức các buổi tuyên truyền phân loại rác tại nguồn cho các em học sinh, phát động đăng ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa. Các xã, thị trấn, các trường học đăng ký tham gia chiến dịch “Trường học xanh, khu, ấp xanh” với 70 khu, ấp và các trường học với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh môi trường, vận động nhân dân thường xuyên ra quân quét dọn đường làng ngõ xóm, duy trì các nhóm hội thường xuyên phát động các hoạt động bảo vệ môi trường. Tổ chức trồng mới cây xanh các loại trong đợt ra quân Tết trồng cây hằng năm, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tham gia… 11 xã, thị trấn ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt về các điểm xử lý tập trung theo đúng quy định.

Để hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, đồng chí Phan Thị Hồng, Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Giáo cho biết trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ huyện đến các xã, thị trấn đã tích cực thực hiện các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường như: ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, hỗ trợ xóa các điểm rác tự phát, trồng cây xanh phân tán dọc các tuyến đường giao thông nông thôn, trồng các tuyến đường hoa thanh niên, vườn hoa thanh niên, trồng cây xanh trong khuôn viên các trường học, đảm nhận và bảo quản các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; tuyên truyền tăng cường sử dụng túi vải, hạn chế sử dụng túi nilong khi đựng thực phẩm; thực hành tiết kiệm điện, nước trong tiêu dùng; hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn. Bằng những hoạt động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực; là nền tảng cơ bản, để từ đó mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên không ngừng nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần nâng cao nhận thức chung của cộng đồng về việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho hiện tại cũng như trong tương lai.

Ảnh: Tuổi trẻ Phú Giáo ra quân dọp dẹp vệ sinh môi trường

Ông Bùi Thanh Hải, người dân ấp Cây Cam, xã An Bình cho biết là một người dân, tôi rất mong mọi người hãy chung tay vì một môi trường xanh – sạnh – đẹp, hãy tích cực trồng và chăm sốc một cây xanh, không xả rác thải bừa bãi ra môi trường, cũng như sử dụng nước sạch và sử dụng điện một cách tiết kiệm; hãy lên tiếng bằng các hành động để cứu lấy hành tinh xanh, trái đất là mái nhà chung của nhân loại và hãy vì sự phát triển bền vững của môi trường cho thế hệ mai sau.

Ảnh: Người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Bên cạnh đó, mô hình “Dân vận khéo” trong công tác bảo vệ môi trường đã được Ủy ban MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Cụ thể, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng và nhân rộng mô hình Dân vận khéo xây dựng khu dân cư “Sáng – xanh - sạch - đẹp an toàn ”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa” phong trào “5 không 3 sạch” “Thu gom phế liệu tại chi hội”, đoàn thanh niên với phong trào “Vì một Phú Giáo xanh”, “Trụ điện nở hoa”, “Ngày chủ nhật xanh”… và còn rất nhiều mô hình hay mà các hội đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, thời gian qua Ngành Tài nguyên Môi trường huyện cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm lĩnh vực tài nguyên môi trường đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; UBND huyện đã ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, quản lý và giám sát công tác bảo vệ môi trường. Hàng năm, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện.

Ảnh: Các đơn vị quân đội trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6

Ông Văn Quang Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, doanh nghiệp và người dân đồng loạt thực hiện các hoạt động cộng đồng vì môi trường như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải nhựa ở sông, hồ, suối, kênh rạch trên địa bàn; đẩy mạnh phòng trao trồng cây xanh; phát động chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; treo băng rôn, pano, áp phích tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 đạt tính lan tỏa cao; tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, trong đó tập trung tuyên truyền tiến tới từng bước thực hiện việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa.

Có thể nói, với sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo từ huyện đến các xã, thị trấn; cùng sự quyết tâm của các cấp, ngành và các đơn vị liên quan, đặc biệt là Ngành Tài nguyên Môi trường huyện, tin rằng trong thời gian tới, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn, hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm gắn với gìn giữ, bảo vệ môi trường, phát huy được thế mạnh của địa phương, qua đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tiến tới xây dựng Phú Giáo sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh và hiện đại.

Minh Duy

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1028
Tuần này: 11494
Tháng này: 11494
Tổng truy cập: 5656367