Phú Giáo: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4

08/06/2022    Lượt xem: 397    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng dự kiến diễn ra trong 4 ngày. Qua đây, các cán bộ, giáo viên được nghe báo cáo viên triển khai nội dung 9 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP – AN; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Ảnh: Báo cáo viên triển khai các nội dung tại lớp học

Lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm được những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thanh Minh

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 855
Tuần này: 11321
Tháng này: 11321
Tổng truy cập: 5656194