Phú Giáo: Trực tuyến Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

02/05/2022    Lượt xem: 61    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu sẽ được quán triệt, triển khai Quy định số 22/QĐ/TW, ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn thực hiện một số nooj đúng Quy định số 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quán triệt, triển khai Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương quy định ề những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương về hướng dẫn thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương về ban hành quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp; Quán triệt, triển khai Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Việc triển khai thực hiện tốt các văn bản này sẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, UBKT, tổ chức đảng các cấp và đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Minh Duy

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2432
Tuần này: 9711
Tháng này: 17450
Tổng truy cập: 3829284