Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khoá XII, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị trong đảng ủy Công an huyện

11/11/2021    Lượt xem: 365    In bài viết   Độ tương phản  

Đảng ủy Công an huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung theo tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng uỷ Công an tỉnh, Huyện uỷ Phú Giáo và các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy trong năm, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII, Chỉ thị số 05, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các cuộc vận động trong CAND. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy Công an huyện chú trọng, xem đây nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm siết chặt, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động phát hiện phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng nhằm đảm bảo quá trình từ tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII, Chỉ thị số 05, quy định về trách nhiệm nêu gương của mỗi tổ chức đảng, đảng viên. Xác định được ý nghĩa đó, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Công an huyện tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 05 chi bộ và 02 đảng viên; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an huyện tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 05 chi bộ và 02 đảng viên; ngoài ra, Đảng ủy Công an huyện đã tiến hành kiểm tra 11 chi bộ về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII, Chỉ thị số 05 kết quả cấp ủy các chi bộ tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nghiêm túc đến toàn thể đảng viên tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét; thực hiện kiểm điểm “tự soi”, “tự sửa”, kịp thời nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hàng năm các chi bộ đã xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để thực hiện; Công tác kiểm tra, giám sát là cơ sở để Đảng ủy Công an huyện có gợi ý kiểm điểm, đánh giá phân loại đối với các chi bộ, đảng viên hàng năm. Thông qua kiểm tra, giám sát chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết TW4 khóa XII, các nội dung trong Chỉ thi 05, Quy định về trách nhiệm nêu gương của một số chi bộ.

Ảnh: Công an huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Thời gian tới, Đảng ủy UBKT Đảng ủy Công an huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 khoá XII về tăng cường xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 về trách nhiệm nêu gương là nội dung trọng tâm, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an vững mạnh góp phần hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ trong thực hiện kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII, Chỉ thị số 05 và Quy định về trách nhiệm nêu gương nói riêng và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA, ngày 16/11/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII, Chỉ thị số 05 và Quy định về trách nhiệm nêu gương gắn với kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng, quy trình, quy chế công tác, điều lệnh CAND, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ của CBCS, trước hết là người đứng đầu, các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với kiểm tra, đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ động kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của các chi bộ và đảng viên, để nhắc nhở, chấn chỉnh ngay từ lúc manh nha. Tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII, Chỉ thị số 05 và Quy định về trách nhiệm nêu gương để nhắc nhở, cảnh báo, kịp thời phát hiện những trường hợp có khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý./.

VÂN ANH

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2468
Tuần này: 16279
Tháng này: 40147
Tổng truy cập: 3972610