Phú Giáo: Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Phú Giáo 6 tháng dầu năm 2019.

21/05/2019    Lượt xem: 96    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh đoàn kiểm tra

Tại đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quán triệt triển khai Chỉ thị số 12 – CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Quy định số 07/QĐ–BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên. Kiểm tra các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cùng cấp với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh; Kết quả triển khai việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng và tổ chức cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đã qua bồi dưỡng; Việc tổ chức môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh Trung học phổ thông theo phân phối chương trình; Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiên thông tin đại chúng; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của các xã, thị trấn về công tác tuyên truyền quốc phòng và an ninh qua pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu cổ động chào mừng các ngày lễ, tết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...; Kinh phí hoạt động cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh và kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm đối với cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4.

Ảnh: Cán bộ, đảng viên đang làm bài trắc nghiệm dành cho đối tượng 4

Đây là dịp để từng thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện và các xã, thị trấn, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong năm 2019.

Minh Duy

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 696
Tuần này: 3919
Tháng này: 22966
Tổng truy cập: 570773