Hội Doanh nghiệp Phú Giáo 5 năm đồng hành cùng sự phát triển

17/03/2023    Lượt xem: 118    In bài viết   Độ tương phản  

Sự ra đời và phát triển của Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo là một bước đột phá trong quá trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp huyện Phú Giáo suốt những năm qua. Là nền tảng để các doanh nghiệp trên địa bàn huyện xây dựng và phát triển toàn diện mọi mặt. Ông Văn Quang Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo cho biết: Trong nhiệm kì 2017 – 2022, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid – 19 và nhiều yếu tố tác động khác, vượt lên khó khăn, Hội Doanh nghiệp huyện đã tranh thủ thời cơ, nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu và đạt được những thắng lợi quan trọng trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng Hội hoạt động vững mạnh, tận dụng các sự kiện liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển; xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay. Tích cực tham gia các chương trình giao lưu, quảng bá sản phẩm của địa phương; đóng góp vào các hoạt động xây dựng và phát triển của huyện trong thời gian qua. Thúc đẩy quá trình phát triển toàn diện, mọi mặt; tạo nền tảng, động lực cho các doanh nghiệp địa phương phát triển toàn diện.

Ảnh: Trong 5 năm kể từ ngày thành lập (2017 – 2022), Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo đã cùng đồng hành với sự phát triển của địa phương. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của Công ty Hưng Hải Thịnh tại cụm công nghiệp Tam Lập đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của địa phương

Ông Chu Khắc Thịnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo cho biết: Thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Giáo đã có những đóng góp rất tích cực vào sự phát triển của địa phương; nhất là sau 5 năm kể từ ngày Hội Doanh nghiệp huyện được thành lập. Các hoạt động của các doanh nghiệp ở huyện ngày càng đi vào quy củ, lớn mạnh toàn diện về mọi mặt và có trách nhiệm với sự phát triển chung của địa phương. Từ bước đầu thành lập hội, Hội được thành lập vào năm 2017 với số lượng hội viên ban đầu là 45 hội viên; đến nay số lượng hội viên của Hội là hơn 120 hội viên. Trong đó có sự phát triển các lĩnh vực có thế mạnh của huyện như Nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng; dịch vụ; vận tải… đã tạo nên bước đột phá mạnh mẽ. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng với Đảng, chính quyền địa phương trong xây dựng và phát triển kinh tế.

Trong 5 năm qua, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có những khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, và dịch Covid – 19 gây ra, nhưng nhìn chung cộng đồng các doanh nghiệp trong huyện đã nỗ lực, cố gắng trong đầu tư phát triển SXKD, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, đặc biệt là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách... Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Trong nhiệm kỳ, Hội Doanh nghiệp đã tích cực phối hợp Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thường xuyên thông tin đến doanh nghiệp trong  huyện các chương trình hội chợ, xúc tiến thương mại. Tổ chức các hội nghị, hội thảo về hội nhập kinh tế... Vận động doanh nghiệp hưởng ứng các hoạt động xúc tiến thương mại của Tỉnh. Nhiều chương trình, hoạt động, ý tưởng mới được chia sẻ và đưa vào ứng dụng thực tế, tạo được hiệu ứng tích cực và có sức lan tỏa qua các hoạt động giao lưu liên kết kinh tế, gặp gỡ lãnh đạo chính quyền và công tác đối thoại chính sách, từ thiện, xã hội, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác...

Thông qua thực tiễn hoạt động công tác, nhiều mô hình, cách làm hay cũng đã được, thường trực Hội thảo luận và triển khai trong hoạt động,trong đó có thể kể đến các chương trình kết hợp với các Phòng, Ban chuyên môn của huyện thăm và làm việc tại các doanh nghiệp nhằm hiểu thêm những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình sn xuất và kinh doanh. Hướng dẫn tham gia các gian hàng giới thiệu sản phẩm để quảng bá thương hiệu, sản phẩm tại các chương trình kết nối thương mại trong và ngoài huyện; tham gia mời gọi, thu hút đầu tư, gặp gỡ lãnh đạo huyện với doanh nghiệp; tham gia các chương trình giao lưu với các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thường xuyên tổ chức và tham dự các diễn đàn, các hội nghị chuyên đề nhằm trang bị kiến thức về kinh doanh, thương hiệu, cho hội viên, tổ chức Hội thảo mở rộng thị trường xuất khẩu thương mại điện tử, chuyên đề tư vấn thuế doanh nghiệp và cá nhân, tọa đàm trong thời đại 4.0. Tổ chức các Hội thảo phù hợp tình hình hoạt động doanh nghiệp vừa và nhỏ; chuyển đổi doanh nghiệp số. Tổ chức khảo sát tình hình đầu tư, sản xuất – kinh doanh và thông qua mô hình hoạt động của các doanh nghiệp hội viên để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc nhằm đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho các hội viên.

Ảnh: Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng địa phương trong Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022

Ông Trần Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Phú Giáo, hội viên Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo cho biết: Hội Doanh nghiệp là tổ chức có vai trò hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hội viên nói riêng. Đồng thời đóng vai trò là cầu nối các doanh nghiệp với nhau và kết nối doanh nghiệp với lãnh đạo địa phương trong việc tạo điều kiện để doanh nghiệp được tiếp cận các chủ trương trong thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp ở địa phương phát triển. Và thực tế thời gian qua kể từ khi Hội Doanh nghiệp ra đời, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện đang ngày càng phát triển, thu hút đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia để kết nối, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển, trong định hướng, mục tiêu, chiến lược sản xuất, kinh doanh, hoạt động của đơn vị ngày càng tốt hơn. Do đó, đối với các doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp thực sự đóng vai trò quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi. Từ khi trở thành hội viên Hội doanh nghiệp, Trung tâm với vai trò là hội viên của Hội đã được tiếp cận cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển tốt, lành mạnh và đúng định hướng, với chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước. Đồng thời mở ra cơ hội hợp tác làm ăn giữa Trung tâm, với các doanh nghiệp khác trong Hội và trong địa bàn. Trung tâm với vai trò là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực và cả sản xuất các sản phẩm khoa học, máy móc kĩ thuật phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất sẽ là sự hợp tác có lợi cho cả đôi bên. Từ đó tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện có lợi thế cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

Ông Lưu Chế Linh, Giám đốc Cty xây dựng Lưu Minh Tiến, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo cho biết thêm: Sự ra đời của Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo là một nhu cầu cần thiết của cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi và trở thành hội viên của Hội chính là động lực để doanh nghiệp trên địa bàn huyện vững tin xây dựng và phát triển ngày càng lớn mạnh; tích cực tham gia và đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua Hội Doanh nghiệp huyện là chỗ dựa, là cầu nối giữa các doanh nghiệp ở địa phương và các doanh nghiệp khác ngoài địa phương. Thông qua Hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã được tiếp cận các thông tin, các hoạt động dịch vụ, xúc tiến thương mại, giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh đề ra; tạo sự ổn định cho quá trình phát triển của doanh nghiệp thời gian qua.

 Trong nhiệm kỳ qua, một trong những hoạt động trọng tâm đó là Hội thường xuyên tổ chức cho các doanh nghiệp hội viên phản ảnh với huyện những khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; tham gia góp ý với lãnh đạo huyện và các ngành chức năng về chính sách phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thông qua các cuộc đối thoại với lãnh đạo huyện, Hội đã phản ảnh với huyện nhiều ý kiến góp ý của doanh nghiệp như các chính sách về thuế, tín dụng, đất đai, thủ tục hành chính... Trên cơ sở đó đã có nhiều chính sách được ban hành, góp phần tạo sự thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo còn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp ngoài công việc sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp còn tích cực quan tâm, tự nguyện đóng góp trực tiếp cho lợi ích cộng đồng và xã hội. Qua đó Hội đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội, địa phương và người dân.

Ảnh: Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, xã Vĩnh Hòa

Một trong những chương trình được Hội Doanh nghiệp huyện tổ chức triển khai rộng rãi và được các hội viên tích cực tham gia đó là chương trình an sinh xã hội được Hội tổ chức hàng năm với các hoạt động thấm đậm nghĩa tình như đến với bà con nghèo các vùng sâu vùng xa; thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện phòng chống dịch; trao nhà tình thương... Trong 5 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã đóng góp ủng hộ bà con miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ với số tiền là 50 triệu đồng. Xây dựng và trao tặng được 4 căn nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 480 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn tham gia cùng với Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ huyện thực hiện các chương trình nhân ái cho người dân địa phương như “Chợ 0 đồng” , “Tết bình an- Xuân hạnh phúc”  Quà tết nhân ái”. Chia sẻ khó khăn với các hoàn cảnh cơ nhỡ, người già neo đơn trên địa bàn huyện... Từ đó, tạo nên hình ảnh và sự gắn kết của doanh nghiệp trong công tác từ thiện; thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng của các doanh nghiệp hội viên. Đặc biệt, trong năm 2 năm 2020 và 2021 dịch bệnh bùng phát trên địa bàn huyện; cộng đồng doanh nghiệp huyện Phú Giáo đã tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện và chia sẻ khó khăn đối với người lao động của doanh nghiệp và người dân địa phương. Cùng chung tay với các cấp Đảng, Chính quyền trong công tác phòng, chống dịch và chăm lo đời sống cho người dân. Hội cũng đã vận động các doanh nghiệp Hội viên trao tặng hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu, khẩu trang y tế, hàng trăm suất ăn miễn phí đến bệnh viện dã chiến, các khu vực cách ly, phong tỏa tạm thời và ủng hộ Quỹ phòng chống Covid của huyện  với số tiền 120 triệu đồng.

Ảnh: Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, năm 2021

Ông Chu Khắc Thịnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo cho biết: Với những kết quả đạt được của nhiệm kì đầu; nhằm phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tích cực tham gia xây dựng và đóng góp vào quá trình phát triển của địa phương hơn nữa. Trong 5 năm tới, Hội Doanh huyện sẽ tập trung các hoạt động trọng tâm vào việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển SXKD, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong huyện không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nâng cao chất lượng hoạt động và củng cố, phát huy vai trò của các Chi hội trực thuộc. Đồng hành cùng doanh nghiệp hội viên, nâng cao năng lực cạnh nhằm thích ứng với thời đại kỷ nguyên số. Mở rộng mạng lưới đoàn kết tập hợp doanh nghiệp khu vực và thúc đẩy việc kết nối giao thương giữa doanh nghiệp các huyện, thành lân cận. Tích cực tham gia và đổi mới các hoạt động an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục phát triển. Kết nối giao thương bằng nhiều  hình thức sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin trên internet để giao lưu kết nối giữa hội viên với hội viên, chi hội với chi hội, giao lưu kết nối các tỉnh thành lân cận. Tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa các doanh nghiệp với các cơ quan chuyên môn của huyện, lãnh đạo UBND huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển trong sản xuất. Củng cố và tiến hành thành lập các chi hội  mới trực thuộc Hội Doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục phát triển, trưởng thành. Tiếp tục duy trì và phát triển thêm các hoạt động dịch vụ nhằm tạo nguồn thu cho Hội đồng thời tích cực vận động sự tài trợ, hỗ trợ từ doanh nghiệp Hội viên và từ các tổ chức khác thông qua các chương trình... nhằm có điều kiện tăng cường phục vụ lợi ích hội viên.

HẢI SÂM

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3190
Tuần này: 12986
Tháng này: 73536
Tổng truy cập: 4867802