Phú Giáo: Sơ kết các mô hình điểm về Quân sự - Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ năm 2022.

02/05/2022    Lượt xem: 633    In bài viết   Độ tương phản  

Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng dân quân Tự vệ vững mạnh rộng khắp là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đường lối quân sự quốc phòng của cấp ủy, chính quyền các cấp, là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là xây dựng các mô hình điểm về quân sự, quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ gắn với tăng gia sản xuất. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 11 Ban Chỉ huy Quân sụ 11 xã, thị trấn; 24 đơn vị tự vệ cơ quan, bàn ngành, đoàn thể huyện và 4 đơn vị tự vệ tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, với tổng số Dân quân tự vệ 2.180 đồng chí, đạt 2,23%; trong đó Dân quân 1.451 đồng chí, đạt 1,5% và Tự vệ 729 đồng chí, đạt 25,6%. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sụ huyện Phú Giáo đã tổ chức huấn luyện bảo đảm cho hoạt động của lực lượng tự vệ. Đồng thời, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong lực lượng vũ trang huyện được đẩy mạnh, nhất là định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; duy trì, nâng cao chất lượng tuyên truyền, làm theo “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”; phát động Phong trào thi đua đột kích với chủ đề: “Lập công dâng Đảng” trong lực lượng vũ trang huyện.

Ảnh: Bà Trần Hồng Dung, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo huyện, bà Trần Hồng Dung, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ cần tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng công tác xây dựng, thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm về quân sự, quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ trên địa bàn huyện; xây dựng 100% trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp xã đạt chuẩn gán với công tác tăng gia sản xuất cải thiện đời sống; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện để có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời; duy trì hiệu quả các mô hình đã xây dựng, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, học tập, huấn luyện định kỳ đối với từng đối tượng dân quân tự vệ; kịp thời động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Ảnh: Bà Trần Hồng Dung, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tham mưu xây dựng mô hình điểm về quân sự - quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ năm 2022.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo đã khen thưởng 4 tập thể, 9 cá nhân có thành tích tham mưu xây dựng mô hình điểm về quân sự - quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ năm 2022.

Minh Duy

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 842
Tuần này: 11308
Tháng này: 11308
Tổng truy cập: 5656181