UBND huyện: Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

27/11/2020    Lượt xem: 171    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Ông Huỳnh Hữu Tốt – Trưởng phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ tư pháp, công an trên địa bàn huyện được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp triển khai một số nội dung chính của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung 53 Điều, khoản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Ngoài ra, Báo cáo viên Sở Tư pháp còn triển khai một số nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59 ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ công chức phụ trách văn phòng, công chức tư pháp, công an trên địa bàn huyện nắm được những quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Từ đó tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2008
Tuần này: 11538
Tháng này: 56933
Tổng truy cập: 2281190