UBND huyện: Tổ chức triển khai Bộ Luật Dân sự và Luật nuôi con nuôi

01/11/2019    Lượt xem: 206    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ từ huyện đến cơ sở được nghe Luật sư Hội Luật gia tỉnh Bình Dương triển khai một số nội dung cơ bản của Bộ Luật dân sự năm 2015 và Luật nuôi con nuôi. Bộ Luật dân sự năm 2015 gồm 6 phần, 27 chương, 689 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. So với Bộ Luật dân sự năm 2005, Bộ Luật dân sự năm 2015 có nhiều điểm mới, một số điểm nổi bật như: đã thể hiện được đầy đủ vai trò là luật chung của hệ thống luật tư; BLDS năm 2015 đã giải thoát điều kiện tuân thủ về hình thức trong mọi trường hợp của BLDS năm 2005 để bảo vệ đến cùng quyền và lợi ích hợp pháp người tham gia giao dịch có ý chí tự nguyện thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trong giao dịch; Về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình, so với quy định trong BLDS năm 2005, BLDS năm 2015 đã được ban hành theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự. Bên cạnh đó, Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định cá nhân có quyền xác định lại giới tính; quy định rõ về lãi suất theo thỏa thuận; và nhiều điểm mới quan trọng khác.

Về Luật nuôi con nuôi bao gồm 5 chương, 52 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi.

Qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Từ đó góp phần vào việc tuyên truyền có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2403
Tuần này: 17327
Tháng này: 117712
Tổng truy cập: 1690427